Att stå och röra sig stabilt för minskad fallrisk

Balansträning för seniorer – varför är det viktigt?

 

När man blir äldre ökar risken för att ramla. Fallolyckor är den i särklass vanligaste olyckstypen hos äldre: Sjuttio procent av alla som behöver läggas in på sjukhus till följd av olyckshändelser har skadats i en fallolycka. Varje år söker mer än 300 000 personer hjälp på en akutmottagning efter att ha skadats i en fallolycka.

Skälet till att man ramlar är många – men ett skäl är försämrade kroppsliga funktioner. Exempel på sådana funktioner är muskelstyrka och balansförmåga. Därför är det viktigt att träna om man vill förebygga både fallhändelser och de skador man kan få när man ramlar.

Vad finns det då för bevis på att träning är viktigt? I mitten av 1990-talet kom forskningsresultaten som visade att styrketräning är viktigt för äldre personer – bara genom styrketräningen ökar man sin muskelstyrka och muskelmassa. Det visades också att kombinationen balans- och styrketräning verkligen kan minska fallfrekvensen bland personer. Det kanske också är så att specifik styrke- och balansträning är säkrare träning än att gå ut på snabba promenader.

Det svåra med balansträning är att se till att den blir av. Den är så lätt att glömma. Mitt tips är att försöka skaffa sig rutiner som fungerar. Ta alla tillfällen i akt att balansera. Kanske stå på ett ben när du borstar tänderna? Men glöm inte att specifik träning ändå är det bästa. Tränar du ett par minuter varje dag morgon och kväll kommer du att kunna märka skillnad redan efter en månad. Eller varför inte starta datorn och träna med fysioterapeuten Stefanija till eftermiddagskaffet, eller bryta middagen med vännerna för en stunds balanserande? Stefanija är en fysioterapeut som jobbar med äldre personer med balanssvårigheter pga nedsatt benstyrka, sjukdomar eller bara pga inaktivitet. Hon leder också specifika träningspass för äldre personer. Här får du möjlighet att träna din balans på ett garanterat effektivt sätt. Du får också handledning i hur du ska tänka på din hållning för att samtidigt få ökad styrka i ben- och sätesmuskler. Och att det är roligt får du på köpet.

Minska risken för att falla

Förutom att träna sin balans och benstyrka finns det mer man kan göra. För det första bör man se över vilka läkemedel man har och hur de påverkar balansen. Om man redan känner sig ostadig på benen och kanske inte ser så bra är det viktigt att se över riskfaktorer i hemmet, tex sina mattkanter. Känner man till att man har D-vitaminbrist kan det också vara viktigt att äta D-vitaminer för att stärka sitt skelett så man inte bryter benet om man ramlar. Äldre personer som bor i särskilda boenden har ofta flera sjukdomar och tar flera läkemedel med risk för biverkningar – för dem är det extra viktigt att se över medicineringen, möbleringen och att det finns tillräckligt med ljus i rummen. Det allra bästa är förstås om man både ser över alla dessa faktorer SAMT tränar.

Är du i behov av rätt träning? Hos Träning på Recept arbetar läkare och fysioterapeuter - alla handplockade för sin breda kompetens och långa erfarenhet av att leda träningspass. Kom igång och börja träna här!

LÄS ÄVEN

Parkinsons sjukdom

| Rehab, Träning | No Comments
Parkinsons sjukdom karakteriseras allmänt av rörelsefattigdom. Att träna påverkar inte sjukdomsförloppet men är otroligt viktigt för att bibehålla din fysiska förmåga, förbättra din hållning och vardagsfunktion samt minska risken för…

Stora framsteg inom träning för Parkinsons sjukdom

| Rehab, Träning | No Comments
Det har gjorts stora satsningar för att erbjuda personer med Parkinsons sjukdom specifik träning för att maximera hälsa och funktion oavsett adress. Det är Träning på Recept, en digital plattform…
Träning och cancer

Trötthet och illamående under cancerbehandling

| Rehab, Träning | No Comments
Det är vanligt med trötthet under pågående cancerbehandling; det har rapporterats att mellan 50 till 90% upplever ökad trötthet under sin sjukdom och behandling. Tröttheten är stark och den kan…

Träna med Fibromyalgi

| Träning | No Comments
Svaret är JA, att träna är gynnsamt för dig som har långvarig smärta. Men du bör bygga upp din kropps tålighet långsamt och stadigt. Med detta i minnet uppmuntrade en…