Långvariga Ryggbesvär

Långvariga ryggbesvär är besvär som varat från 3 månader upp till åratal. Orsaken till besvären går inte att säga, ett oändligt antal olika faktorer samverkar bakom varje individs besvär och leder fram till den utlösande faktorn.  Men det finns också gemensamma faktorer hos alla drabbade. En sådan är att nervsystemet blir extra känsligt, sensitiserat. Ibland är hela kroppen mer känslig, ibland bara ett begränsat område, ofta ländryggen och närliggande regioner som bäcken/höfter och bröstrygg. När nervsystemet blir mer känsligt för olika stimuli kallas det för central-, eller perifer sensitisering. Det innebär att stimuli som tidigare inte gjorde något väsen av sig nu gör det. Till exempel är det vanligt att mekaniskt stimuli i form av  statisk,-eller repetitiv belastning i specifika riktningar, värme-kyla, drag från fönster, ökat stresspåslag, ett immunförsvar som håller på att bekämpa en infektion etc.  medför ökade ryggbesvär. Vid en ihållande sensitisering av nervsystemet upplever man sig svagare och känsligare och belastningstoleransen minskas tydligt.

Det finns många onda cirklar att fastna i. Rent generellt medför ofta långvariga ryggbesvär automatiskt ett undvikande av rörelser som kan medföra eller medför obehag. Detta ger på sikt upphov till dekonditionerade vävnader, dvs. svagare och känsligare vävnader med ytterligare ökad belastningskänslighet, mer ömhet, smärta och undvikande av belastning som följd. För att bryta mönstret bör man på ett kontrollerat sätt, lugnt och metodiskt utsätta sig och sin kropp för en vardaglig lätt belastning. Klarar man detta sker en långsam förbättring av de känsliga vävnadernas belastningstolerans vilket förbättrar den vardagliga funktionsförmågan. Marginalerna ökar och det är inte längre lika tvära kast mellan att må bra och hamna i ett smärtskov.  Ibland är smärtan kvar men funktionsförmågan betydligt förbättrad, vilket ändå underlättar vardagen enormt. Andra gånger försvinner smärtan i takt med att man lär sig hantera belastningen

LÄS ÄVEN

Varför, hur ofta, när och hur? – STRETCHING

| Rehab, Träning | No Comments
Varför, hur ofta, när och hur? - STRETCHING- Träning på Recept®   Det finns många anledningar till varför du bör inkludera stretching i din träningsrutin. För det första är det…

Träning efter förlossning

| Träning | No Comments
Den stora kroppsomställningen under graviditet kräver helt naturligt en återhämtningstid. Då man är redo att börja träna är det vissa saker man bör känna till. Här följer några viktiga synpunkter…

Rehabilitering efter handledsfraktur

| Rehab | No Comments
Handledsfraktur Efter en handledsfraktur och period med gipsskena/gips är det viktigt att stärka upp musklerna kring handleden igen. Under tiden med gips (4-5 veckor) har ditt skelett läkt - men…

Träna och aktivera dina sätesmuskler

| Träning | No Comments
Både sätesmuskler (Gluteus maximus, GM) och muskler på baksida lår (Hamstrings, Ham) har som uppgift att sträcka i höftleden. Ham har också som uppgift att böja och styra rörelserna i…