Hjärt- & kärlsjukdomar

Träna med TpR® för att förbättra din fysik, sänka blodtrycket och minska blodfetterna på en tid och plats som passar dig

Välj program

Cancer-diagnos

Träna med TpR® för att förbättra din fysik, minska sjukdomsrelaterad trötthet och för en minskad risk för återfall.

Välj program

Parkinson

Träna med TpR® när helst det passar dig för att förbättra din motorik, vardagsfunktion, balans och minska risken för fallskador

Välj program

Diabetes typ 2

Träna med TpR® för att förbättra din fysik, minska insulinresistensen och förbättra glukoskontrollen på en tid och plats som passar dig

Välj program

Långvariga ryggbesvär

Träna med TpR® för att förbättra din fysik, öka rörelsekontroll, optimera hållning och rörelsemönster samt ta kontroll över din smärta

Välj program

Träning efter förlossning

Ett detaljerat träningsprogram för dig som nyligen fått barn. TpR®- Mammaträning är uppdelat i sex olika faser. Du börjar med fas ett och jobbar dig uppåt.

Välj program

Långvariga nackbesvär

Träna med TpR® för att förbättra din rörelsekontroll, optimera din hållning och öka din belastningstolerans i nacke och skuldra

Välj program

Träning vid artros

Träna med TpR® för att minska smärta och funktionsnedsättning samt öka styrka i de muskler som är viktiga för god ledfunktion

Välj program
Träning under graviditet

Träning under graviditet

Träna med TpR® för att få rätt träning under graviditeten på en tid och plats som passar dig

Välj program