Kallduscharna drar fram i Sverige

Det blir allt mer populärt att duscha eller bada kallt. Man pratar om att det är så nyttigt för hälsan och immunsystemet, och att det förbättrar cirkulationen i kroppen – men är det verkligen sant? I en forskningsstudie från Nederländerna (The Effect of Cold Showering on Health and Work: A Randomized Controlled Trial, publicerad 2016) inkluderades 3018 friska personer i syfte att se om kallduschar har positiva effekter. De som ingick i studien delades upp i fyra grupper. Den första gruppen fick vara en kontrollgrupp som duschade som vanligt. Den andra gruppen startade med att duscha varmt men lade till 30 sekunders duschande i riktigt kallt vatten på slutet. Grupp tre och fyra skulle göra lika dant, men grupp tre skulle duscha 60 sekunder kallt och grupp fyra 90 sekunder i kallt vatten. Deltagarna skulle göra detta varje dag under 30 dagar. Man ville först och främst se om antalet sjukdagar skiljde sig åt mellan grupperna. Sedan var man också intresserad av att veta om upplevd livskvalité och oro kunde påverkas under det man höll på och om ev. effekter var kvar 90 dagar efter att studien slutat.

Det verkar som om det i alla fall delvis finns bevis för att kallduschar är bra: I studien visade det sig att de som på något sätt  hade inkluderat en kalldusch om dagen i sin livsstil (oavsett om man kallduschat 30, 60 eller 90 sekunder) hade färre sjukskrivningsdagar (ungefär 30% färre) än de som inte duschat kallt alls. Men om man bara ser till antal dagar man inte kände sig kry så var det ingen skillnad mellan grupperna. Men, även om antalet dagar inte skiljde sig åt mellan grupperna verkar det som om kallduschandet påverkade symtomens intensitet – om man duschat kallt var man ”mindre” sjuk när man var sjuk. Och det verkar vara så att kallduschande män hade en större effekt av kallduschandet än kvinnorna. Antalet dagar de varit sjukskrivna efter de 30 dagarna med kallduschande var lägre om man jämför med kvinnorna. Hur gick det då med oro och livskvalité? Efter 30 dagars duschande var livskvalitén något bättre hos dem som duschat kallt. Men 90 dagar efter avslutad studie var den effekten borta igen. När det gäller oro kunde duschandet inte påverka orosnivåerna.

I studien inkluderades flera variabler än själva duschandet i analyserna. En sådan variabel var om försökspersonen var fysiskt aktiv eller inte. Det visade sig att de som tränade och rörde på sig till vardags hade 35% lägre sjukfrånvaro än de som inte tränade. Om man tränade OCH duschade kallt hade man den allra bästa effekten av kallduschandet. Antal dagar med sjukfrånvaro kunde då minskas med 54%.  

Läs mer om TpR®- Hälsoträning Klicka här

Vad tyckte då studiedeltagarna om att duscha kallt?

De allra flesta tyckte att det var obehagligt – ändå rapporterade de flesta att de skulle fortsätta duscha kallt efter studietidens slut – och 64% gjorde faktiskt det! Skälet de angav för att vilja fortsätta var att de tyckte kallduschandet gav dem mer energi i vardagslivet. Men alla var förstås inte så förtjusta: Ungefär 13% rapporterade att de hade svårt att känna sig varma igen efter duschandet.

 Så varför intresserar sig så många för kalla duschar just nu?

Redan Hippocrates, cirka 460 f.Kr.-370 f.Kr., som brukar kallas för ”läkekonstens fader” använde kalla bad som en del av behandlingen av patienter. Men, det är nog inte han som inspirerat de holländska forskarna till att genomföra studien. Istället är detnog Wim Hof ”the ice man” som just kommer från Nederländerna. Wim Hof är känd för att ha gått upp för Mount Everest i endast ett par shorts, att ha suttit i ett isbad i nästan 2 timmar och sprungit ett maraton i -20 grader i endast ett par shorts och simmat 66 meter under en meter is. Wim Hof Metoden är en metod som anses vara effektiv för att förbättra hälsa och kontakten mellan kropp och sinne och inbegriper koncentration, andning och exponering för kyla. Naturligtvis finns det många som blir imponerade och gärna vill införliva lite Wim Hoffande in i vardagslivet. Då kanske just kallduschandet är den lättaste delen. Och passar man på att träna samtidigt så ökar ju chansen ytterligare för att man ska kunna hålla sig frisk. Välkommen att träna med oss på TpR®!