Vad är och hur kan Träning på Recept® underlätta vid FaR-  Fysisk aktivitet på Recept ?

 

Fysisk aktivitet på Recept (FaR)

I Sverige kan all legitimerad personal inom hälso- och sjukvården skriva ett recept på fysisk aktivitet ( fysisk aktivitet på recept ). Receptet är att likställa med recept på medicin, men får alltså skrivas ut av fler än läkare, tex. fysioterapeut, läkare, sjuksköterska, psykolog, dietist och arbetsterapeut.

Ibland, och vid vissa sjukdomar, kan och bör man få stöd av en fysioterapeut för att komma igång med träningen. Det är nämligen så att det finns evidensbaserade riktlinjer för hur man bör träna vid olika sjukdomar. I de akuta skedena av en sjukdom behövs också feedback och koll att träningen ligger på rätt nivå och innehåller lagom proportion mellan styrka, kondition, rörlighet och balans. Du behöver ingen remiss för att komma till en fysioterapeut utan kan ringa direkt för att boka en tid. Vid övriga frågor kring FaR som medicinsk behandling kan du kontakta en vårdcentral eller en rehabmottagning.

fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på Recept & Träning på Recept

Det finns många olika fysiska aktiviteter som kan rekommenderas som/komplement till medicinsk behandling. Det kan handla om att du ökar din aktivitet i vardagen, till exempel genom att cykla istället för att ta bilen till affären. Men, ofta räcker inte detta som del av behandling utan du bör träna upp din kondition, styrka, rörlighet och/eller balans för att minska dina besvär. Det är viktigt att du är delaktig i valet av aktivitet så det känns lätt, rätt och kul att träna. Det finns naturligtvis mycket att välja mellan, men om du skulle vilja träna på ett lätt sätt på en tid och plats som passar dig och vara säker på att du tränar rätt är TpR®- Träning på Recept något för dig. Träning på Recept ® hittar du via www.traningparecept.se. Du kommer att se att vi erbjuder träningsprogram i förebyggande syfte samt träningspass som är skräddarsydda till olika sjukdomar. Vissa program går att prenumerera på. Med en prenumeration får du åtta nya träningsfilmer varje månad. Skälet till att du får så många filmer varje månad är att träningen ska kunna vara varierad och att du ska kunna hitta den träningsnivå som passar dig just nu.  En del andra pass handlar man för en engångssumma.

Alla TpR® Träning på Recept – träningspass leds av läkare och fysioterapeuter med lång erfarenhet av att leda patienter i träning. De har också fortbildning inom idrottsmedicin och gymnastik. Passen varierar i längd, men är oftast 20-30 min och finns på olika nivåer. De utgår utifrån de rekommendationer som finns gällande träning för hälsa och träning vid olika besvär och sjukdomar. 

Om du är osäker på vilket träningspass som passar dig bäst kan du kontakta oss på: https://traningparecept.se/kontakt-2/

Med TpR- Träning på Recept via Fysisk aktivitet på Recept får du den träning du behöver för att maximera fysisk och psykisk hälsa samt bibehålla eller öka prestations- och funktionsförmågan.