Kinesiologi / muskelfunktion

Nacke / Skuldra: 1

Undersökning ur ett rörelseperspektiv

För vem: leg. Fysioterapeuter/sjukgymnaster, fysioterapistuderande som går termin 5-6 och läkare

Läs mer
Kinesiologi / muskelfunktion

Nacke / Skuldra: 2

Behandling ur ett rörelseperspektiv

För vem: leg. Fysioterapeuter/sjukgymnaster, fysioterapistuderande som går termin 5-6 och läkare

Läs mer
Kinesiologi / muskelfunktion

Nacke / Skuldra: 3

Gymträning ur ett rörelseperspektiv

För vem: leg. Fysioterapeuter/sjukgymnaster, fysioterapistuderande som går termin 5-6, läkare, FaR-ledare

Läs mer
Kinesiologi / muskelfunktion

Ländrygg / bäcken / höft: 1

Undersökning ur ett rörelseperspektiv

För vem: leg. Fysioterapeuter/sjukgymnaster, fysioterapistuderande som går termin 5-6 och läkare

Läs mer
Kinesiologi / muskelfunktion

Ländrygg / bäcken / höft: 2

Behandling ur ett rörelseperspektiv

För vem: leg. Fysioterapeuter/sjukgymnaster, fysioterapistuderande som går termin 5-6, läkare

Läs mer
Kinesiologi / muskelfunktion

Ländrygg / bäcken / höft: 3

Gymträning ur ett rörelseperspektiv

För vem: leg. Fysioterapeuter/sjukgymnaster, fysioterapistuderande som går termin 5-6, läkare och FaR-ledare

Läs mer
Movement System Impairment Syndromes ”Sahrmann”

Ländrygg / bäcken / höft

För vem: leg. Fysioterapeuter/sjukgymnaster, fysioterapistuderande som går termin 5-6 och läkare

Läs mer
Movement System Impairment Syndromes ”Sahrmann”

Nacke/skuldra

För vem: leg. Fysioterapeuter/sjukgymnaster, fysioterapistuderande som går termin 5-6 och läkare

Läs mer
Kliniskt Resonemang: En praktiskt inriktad kurs om smärta, funktion och rörelsekontroll:

Ländrygg / bäcken / höft

För vem: leg. Fysioterapeuter/sjukgymnaster, fysioterapistuderande som går termin 5-6 och läkare

Läs mer
Kliniskt Resonemang: En praktiskt inriktad kurs om smärta, funktion och rörelsekontroll:

Nacke / Skuldra

För vem: leg. Fysioterapeuter/sjukgymnaster, fysioterapistuderande som går termin 5-6 och läkare

Läs mer
En praktiskt inriktad kurs om träningens effekter på sjukdomar och smärta

Träning Som Medicin

För vem: leg. Fysioterapeuter/sjukgymnaster, fysioterapistuderande som går termin 5-6 och läkare

Läs mer

Nacke / skuldra: 1
Undersökning ur ett rörelseperspektiv

Det är idag mycket vanligt att använda sig av olika rörelsetest i kliniken vid undersökning av personer med besvär i nacke/skuldra. Den här kursen samlar och lär ut en stor mängd teoretisk och praktisk kunskap inom området funktionell anatomi, muskelfunktion och muskeltester.

TEORI
Du får fram svaren på följande frågor:
• Finns det optimala rörelsemönster?
• Vad är optimala rörelsemönster?
• Vad betyder icke optimala rörelsemönster?

PRAKTIK
Du får träna på att:
• Undersöka rörelsemönster och muskelrekryteringsmönster i klinik

Kurslärare: Ulrika Aasa och Björn Aasa
Kurslängd: En dag

Kontakt

Nacke / skuldra: 2
Behandling ur ett rörelseperspektiv

Kursinnehåll
Det är idag mycket vanligt att använda sig av specifika övningar för att återträna optimal rörelsekontroll. Den här kursen samlar och lär ut en stor mängd teoretisk och praktisk kunskap inom området funktionell anatomi, muskelfunktion och övningar som används för återträning av rörelse- och muskelrekryteringsmönster.

TEORI
Du får fram svaren på följande frågor
- Finns det optimala rörelsemönster?
- Vad är optimala rörelsemönster gällande övningar för återträning av rörelse- och muskelrekryteringsmönster?

PRAKTIK
Du får träna på att:
- Utföra övningen optimalt själv
- Lära ut övningen

Kurslärare: Ulrika Aasa och Björn Aasa
Kurslängd: En dag

Kontakt

Nacke / skuldra: 3
Gymträning ur ett rörelseperspektiv

Kursinnehåll
Funktionell anatomi och träning i gym: övningar för muskelkontroll och styrka kring skuldran – speciellt fokus på optimalt utförande och prestation.

TEORI
Du får fram svaren på följande frågor
- Hur kopplas optimala rörelsemönster till teknik?
- Vad är optimala rörelsemönster gällande gym-övningar för återträning av rörelse- och muskelrekryteringsmönster?

PRAKTIK
Du får träna på att:
- Utföra övningen optimalt själv
- Lära ut övningen

Kurslärare: Ulrika Aasa och Björn Aasa
Kurslängd: Fyra timmar

Kontakt

Ländrygg / bäcken / höft: 1
Undersökning ur ett rörelseperspektiv

Kursinnehåll
Det är idag mycket vanligt att använda sig av olika rörelsetest i kliniken vid undersökning av personer med ländryggsmärta. Den här kursen samlar och lär ut en stor mängd teoretisk och praktisk kunskap inom området funktionell anatomi, muskelfunktion och muskeltester.

TEORI
Du får fram svaren på följande frågor:
• Finns det optimala rörelsemönster?
• Vad är optimala rörelsemönster?
• Vad betyder icke optimala rörelsemönster?

PRAKTIK
Du får träna på att:
• Undersöka rörelsemönster och muskelrekryteringsmönster i klinik

Kurslärare: Ulrika Aasa och Björn Aasa
Kurslängd: En dag

Kontakt

Ländrygg / bäcken / höft: 2
Behandling ur ett rörelseperspektiv

Kursinnehåll
Det är idag mycket vanligt att använda sig av specifika övningar för att återträna optimal rörelsekontroll. Den här kursen samlar och lär ut en stor mängd teoretisk och praktisk kunskap inom området funktionell anatomi, muskelfunktion och övningar som används för återträning av rörelse- och muskelrekryteringsmönster.

TEORI
Du får fram svaren på följande frågor
- Finns det optimala rörelsemönster?
- Vad är optimala rörelsemönster gällande övningar för återträning av rörelse- och muskelrekryteringsmönster?

PRAKTIK
Du får träna på att:
- Utföra övningen optimalt själv
- Lära ut övningen

Kurslärare: Ulrika Aasa och Björn Aasa
Kurslängd: En dag

Kontakt

Ländrygg / bäcken / höft: 3
Gymträning ur ett rörelseperspektiv

Kursinnehåll
Funktionell anatomi och träning i gym: övningar för muskelkontroll och styrka kring ländrygg/bäcken/höft – speciellt fokus på optimalt utförande och prestation.

TEORI
Du får fram svaren på följande frågor
- Hur kopplas optimala rörelsemönster till teknik?
- Vad är optimala rörelsemönster gällande gym-övningar för återträning av rörelse- och muskelrekryteringsmönster?

PRAKTIK
Du får träna på att:
- Utföra övningen optimalt själv
- Lära ut övningen

Kurslärare: Ulrika Aasa och Björn Aasa
Kurslängd: Fyra timmar

Kontakt

Movement System Impairment Syndromes
Ländrygg / bäcken / höft

Kursinnehåll
Kurs och workshop i rörelsekontroll ländrygg/höft (2-3 dagar) enligt Sahrmann´s Movement System Impairment (MSI). Kurslitteratur (frivillig) är Diagnosis and Treatment of Movment Impairment Syndromes av Sahrmann. Denna köps t.ex. genom Bokus: https://www.bokus.com/bok/9780801672057/diagnosis-and-treatment-of-movement-impairment-syndromes/

Movement System Impairment (MSI) är ett strukturerat och enkelt sätt att använda sig av vid undersökning av personer med länd/bäckenbesvär och bygger på funktionell anatomi, neurofysiologi och motorisk inlärning/motorisk kontroll. Flera av testerna är undersökta för tillförlitlighet och även testade i studier på personer med ländryggsmärta. MSI fokuserar på att optimera individens biomekaniska förutsättningar för optimal belastning under rörelser för ökad prestation och behandling. Shirley Sahrmann har arbetat med detta under många år.

TEORI
Du får fram svaren på följande frågor
- Vad innebär ett kinesiopatologiskt tänk inom fysioterapi?
- Hur kan man (åter-)träna optimala rörelse- och muskelrekryteringsmönster för att skapa goda biomekaniska förutsättningar för rörelse och prestation?

PRAKTIK
Du får träna på att:
- Undersöka rörelsemönster och muskelrekryteringsmönster enligt MSI
- Använda kliniskt resonemang utifrån MSI

Kurslärare: Björn Aasa med flera

Kontakt

Movement System Impairment Syndromes
Nacke / Skuldra

Kursinnehåll
Kurs och workshop i rörelsekontroll ländrygg/höft (2 dagar) enligt Sahrmann´s Movement System Impairment (MSI). Kurslitteratur (frivillig) är Diagnosis and Treatment of Movment Impairment Syndromes av Sahrmann. Denna köps t.ex. genom Bokus: https://www.bokus.com/bok/9780801672057/diagnosis-and-treatment-of-movement-impairment-syndromes/

Movement System Impairment (MSI) är ett strukturerat och enkelt sätt att använda sig av vid undersökning av personer med länd/bäckenbesvär och bygger på funktionell anatomi, neurofysiologi och motorisk inlärning/motorisk kontroll. Flera av testerna är undersökta för tillförlitlighet och även testade i studier på personer med ländryggsmärta. MSI fokuserar på att optimera individens biomekaniska förutsättningar för optimal belastning under rörelser för ökad prestation och behandling. Shirley Sahrmann har arbetat med detta under många år.

TEORI
Du får fram svaren på följande frågor
- Vad innebär ett kinesiopatologiskt tänk inom fysioterapi?
- Hur kan man (åter-)träna optimala rörelse- och muskelrekryteringsmönster för att skapa goda biomekaniska förutsättningar för rörelse och prestation?

PRAKTIK
Du får träna på att:
- Undersöka rörelsemönster och muskelrekryteringsmönster enligt MSI
- Använda kliniskt resonemang utifrån MSI

Kurslärare: Björn Aasa med flera

Kontakt

KLINISKT RESONEMANG: En praktiskt inriktad kurs om smärta, funktion och rörelsekontroll: Ländrygg / bäcken / höft

Kursinnehåll
I denna kurs utgår vi från mötet med patienter och fokuserar på kliniskt resonemang: Resonemanget bygger på kunskap om smärtmekanismer, neurofysiologi, biomekanik och psykologi. Kursinnehållet baseras främst på olika infallsvinklar på rörelsekontroll. Fokus ligger på aktiva - med stöd av passiva - behandlingstekniker av smärta och funktionsstörningar inklusive icke-optimala rörelse- och muskelrekryteringsmönster. Kursen samlar och lär ut en stor mängd teoretisk och praktisk kunskap inom området kliniskt resonemang, kinesiopatologi, smärta, rörelsekontroll, muskeltester och övningar för motorisk (åter)inlärning.

TEORI
Du får fram svaren på följande frågor:
- Vad innebär ett kliniskt resonemang för fysioterapeuter
- Anamnesen – hur fångar vi upp bakomliggande smärtmekanismer?
- Hur resonerar vi oss fram till vilka fysiska undersökningsmetoder vi bör inkludera i undersökningen utifrån fynd i anamnesen
- Vad är evidens för behandling av patienter med olika bakomliggande dominerande smärtmekanismer?

PRAKTIK
Du får träna på att:
- Resonera kring smärtmekanismer
- Undersöka rörelsemönster och muskelrekryteringsmönster
- Utifrån patienterna under kursen tillämpa individualiserad behandling/övningar

Kurslärare: Ulrika Aasa och Björn Aasa
Kurslängd: Två dagar

Kontakt

KLINISKT RESONEMANG: En praktiskt inriktad kurs om smärta, funktion och rörelsekontroll: Nacke/skuldra

Kursinnehåll
I denna kurs utgår vi från mötet med patienter och fokuserar på kliniskt resonemang: Resonemanget bygger på kunskap om smärtmekanismer, neurofysiologi, biomekanik och psykologi. Kursinnehållet baseras främst på olika infallsvinklar på rörelsekontroll. Fokus ligger på aktiva - med stöd av passiva - behandlingstekniker av smärta och funktionsstörningar inklusive icke-optimala rörelse- och muskelrekryteringsmönster. Kursen samlar och lär ut en stor mängd teoretisk och praktisk kunskap inom området kliniskt resonemang, kinesiopatologi, smärta, rörelsekontroll, muskeltester och övningar för motorisk (åter)inlärning.

TEORI
Du får fram svaren på följande frågor:
- Vad innebär ett kliniskt resonemang för fysioterapeuter
- Anamnesen – hur fångar vi upp bakomliggande smärtmekanismer?
- Hur resonerar vi oss fram till vilka fysiska undersökningsmetoder vi bör inkludera i undersökningen utifrån fynd i anamnesen
- Vad är evidens för behandling av patienter med olika bakomliggande dominerande smärtmekanismer?

PRAKTIK
Du får träna på att:
- Resonera kring smärtmekanismer
- Undersöka rörelsemönster och muskelrekryteringsmönster
- Utifrån patienterna under kursen tillämpa individualiserad behandling/övningar

Kurslärare: Ulrika Aasa och Björn Aasa
Kurslängd: Två dagar

Kontakt

TRÄNING SOM MEDICIN: En praktiskt inriktad kurs om träningens effekter på sjukdomar och smärta.

Kursinnehåll
Utbildningen är en fortbildning för dig som har en grundläggande utbildning inom fysioterapi/omvårdnad. I dag finns det, trots kunskap om den fysiska träningens stora positiva inverkan på olika diagnoser, ofta ett glapp mellan sjukvård och träning. Vi kommer att fortbildas inom vilken träning som ska bedrivas för personer med olika diagnoser och begränsningar. I samverkan med andra yrkesprofessioner individanpassar, planerar, genomför och utvärderar du träningens effekter på åldersrelaterade sjukdomar, sjukdomar i rörelseapparaten, hjärt-kärlsjukdom samt metabola sjukdomar.

Utbildningens syfte är att fortbilda dig som har medicinsk utbildning i att träna människor som har fått en diagnos. Behovet av denna forbildning är stor då många av oss som arbetar inom rehabilitering ofta möter dem som på grund av fysisk eller psykisk ohälsa upplever en begränsning och behöver anpassad träning.

I denna kurs utgår vi från mötet med patienter och fokuserar på kliniskt resonemang gällande träning: Resonemanget bygger på kunskap om smärtmekanismer, sjukdomslära, neurofysiologi, biomekanik och psykologi. Kursinnehållet baseras främst på olika infallsvinklar på rörelsekontroll och träningsfysiologi.

TEORI
Du får fram svaren på följande frågor:
- Vilka rekommendationer om träning finns det?
- Anamnesen – hur gör vi träningen personcentrerad?
- Hur resonerar vi oss fram till vilka övningar som bör ingå vid indivudaliserad resp. gruppträning?
- Vad är evidens för träning hos de aktuella patientgrupperna?

PRAKTIK
Du får träna på att:
- Förskriva träning
- Utifrån patienter tillämpa individualiserad behandling/övningar

Kurslärare: Stefanija Angeleska, Jesper Aasa med flera
Kurslängd: En till två dagar enligt önskemål

Kontakt