Vad är en muskelsträckning?

Det är dina muskler som gör så att du kan röra dig. Muskler består av muskelceller som är omgivna av bindväv. I ändarna av muskelbuken finns också bindväv i form muskelsenor (den delen av muskeln som fäster in i skelettet). Om kraften i en rörelse överstiger muskelcellernas eller bindvävens hållfasthet så att det uppstår en skada i muskeln kallar man det för en muskelsträckning eller muskelbristning. Oftast innebär en sträckning att det är en mindre skada i muskelvävnaden. Om det kallas för en muskel- eller senruptur innebär det oftast en större skada.

Kan du göra något för att undvika en muskelsträckning?

Det finns saker du själv kan göra för att minska risken för att drabbas av en muskelsträckning. Du kan till exempel starta dina träningspass med lite lägre intensitet, dvs ”uppvärmning”, för att göra vävnaderna varma och beredda på belastning. Och, bara det faktum att du rör dig och tränar minskar risken för muskelsträckningar: under träning utsätts dina muskler och senor för successivt ökande kraft och olika typer av påfrestning och detta gör att dess hållfasthet och förmåga att utstå belastning förbättras. Det är också bra att veta att en muskel oftast är som svagast och mest utsatt för utdragning i sitt mest utsträckta läge. Det är därför TpR®-passen undviker övningar där du tar ut den största kraften i musklernas ytterlägen eftersom det är i dessa lägen som muskelbristningar oftast uppstår. Typexempel är då man ökar längden på sitt löpsteg i slutet av träningen och råkar ut för muskelsträckning i lårets baksida. Du bör alltså alltid värma upp innan träningspasset (lätta rörelser utan alltför mycket belastning), undvika att belasta musklerna som mest i sina ytterlägen samt fortsätta träna regelbundet för en ökad hållfasthet i dina muskler.

På video nedan får ni bra uppvärmningsövningar för att förebygga muskelsträckningar

Så vad händer då i själva muskeln vid en sträckning?

Om du får en sådan sträckning att det blir en liten muskelbristning uppstår en liten blödning inuti muskeln. Blödningen startar en inflammationsprocess (vilket är bra eftersom den måste till för att muskeln ska kunna läka) med svullnad som kan ge smärta som följd. Inflammationen är kroppens egna sätt att starta läkning och motverka ytterligare skada. Vid en liten muskelbristning kommer blödningen från små blodkärl. Och även fast den bara kommer från små blodkärl kan du se ett blåmärke på huden ovanpå skadan. Ofta ser man blåmärket några dagar efter muskelbristningen – men kom ihåg att den inte är ett tecken på att blödningen fortsätter.

Vad gör du om du fått en muskelsträckning?

Det är bra att snabbt linda runt en elastisk linda eftersom man då minska själva blödningen och svullnaden som den orsakar. Det är ju det ökade trycket från svullnaden som ger smärta. Och en stor svullnad kan ge försämrad läkning i form av nedsatt cirkulation och ämnesomsättning i området. Ämnesomsättningen försämras på grund av att olika nedbrytningsprodukter inte kan transporteras bort lika fort. I det allra mest akuta skedet bör du hålla kroppsdelen stilla. Men när den akuta fasen är över bör du helst fortsätta (inom smärtgränsen) att röra på den kroppsdel där du fått din bristning – om du inte rör dig kommer du att bli mer än onödigt svullen. Numera rekommenderas därför försiktig aktivitet hellre än vila vid de flesta typer av skada. Eftersom svullnaden utvecklar sig gradvis under ett par dygn efter skadan är det en fördel att hålla den skadade kroppsdelen i högläge så länge som möjligt under den tiden.

Kyla – är det bra för muskelsträckningen?

Förr trodde man att det var viktigt att kyla ner den onda muskeln i det akuta skedet för att minska svullnaden. Men forskningsstudier under senare år har visat att det inte påverkar svullnaden. Däremot kan det kännas som om smärtan minskar om man lägger på en kylpåse.

Bör jag ta några läkemedel när jag fått en muskelsträckning?

Man kan ta värktabletter för att minska smärtan, tex läkemedlen paracetamol (tex Alvedon, Panodil), acetylsalicylsyra (Treo, Magnecyl m fl) och NSAID (Voltaren, Ipren etc).

Sammanfattningsvis rekommenderar vi dig att värma upp, njuta av träningen och dess goda effekter på musklernas hållfasthet samt om du någon gång skulle sträcka dig så du får ont i en muskel lägga på ett tryckförband, hålla dig still i den akuta fasen och därefter börja röra på dig inom smärtgränsen. Lycka till med träningen!

Är du i behov av rätt träning? Hos Träning på Recept arbetar läkare och fysioterapeuter - alla handplockade för sin breda kompetens och långa erfarenhet av att leda träningspass. Kom igång och börja träna här!

LÄS ÄVEN

Parkinsons sjukdom

| Rehab, Träning | No Comments
Parkinsons sjukdom karakteriseras allmänt av rörelsefattigdom. Att träna påverkar inte sjukdomsförloppet men är otroligt viktigt för att bibehålla din fysiska förmåga, förbättra din hållning och vardagsfunktion samt minska risken för…

Stora framsteg inom träning för Parkinsons sjukdom

| Rehab, Träning | No Comments
Det har gjorts stora satsningar för att erbjuda personer med Parkinsons sjukdom specifik träning för att maximera hälsa och funktion oavsett adress. Det är Träning på Recept, en digital plattform…
Träning och cancer

Trötthet och illamående under cancerbehandling

| Rehab, Träning | No Comments
Det är vanligt med trötthet under pågående cancerbehandling; det har rapporterats att mellan 50 till 90% upplever ökad trötthet under sin sjukdom och behandling. Tröttheten är stark och den kan…

Träna med Fibromyalgi

| Träning | No Comments
Svaret är JA, att träna är gynnsamt för dig som har långvarig smärta. Men du bör bygga upp din kropps tålighet långsamt och stadigt. Med detta i minnet uppmuntrade en…