Översikt

 • Pris: 149kr/ månad utan bindningstid
 • Antal träningspass: En träningsbank med viktiga övningar samt två effektiva träningspass där vi blandar många övningar.
 • Du kan kontakta oss om vilka övningar som är bra för just DIG. 
 • Redskap: Du behöver inga redskap
 • Vid köp får du tillgång till ditt träningsprogram via egen inloggning på hemsidan.

Träning vid artros

TpR®- Träning för dig med fot, knä- eller höftartros

 

Förekomsten av artros ökar med åldern och det finns en stark koppling till övervikt samt kopplingar till tidigare ledskada och tunga jobb. Den grundläggande behandlingen vid artros är träning och viktminskning som vid behov kan kombineras med smärtlindrande läkemedel. Endast ett fåtal personer är i behov av kirurgisk behandling. Träningen kan bestå av en kombination av styrketräning och ledspecifik funktionell träning (öka rörlighet och styra över ev. punktbelastning på leden till en större del av leden) för att minska smärta och förbättra funktionen. Bästa effekt får du om du tränar flera gånger per vecka med god kontinuitet – det är därför viktigt att träningen är motiverande.

Målsättning

Målsättningen med TPR® Träningsprogram för dig med artros i fot, knä eller höft är att:

Minska smärta

Minska funktionsnedsättning

Öka styrka i de muskler som är viktiga för god ledfunktion

Innehåll

Vid köp av Träningsprogram för artros får du en övningsbank där din instruktör beskriver hur och varför du ska göra övningar som är gynnsamma för dina leder. Du får också två träningspass som du kan utföra under ledning av samma instruktör så att träningen känns motiverande och rolig. Träningen leds av instruktör som är fysioterapeut. Efter köp finns träningsfilmerna tillgängliga via egen inloggning. Du kan logga in på hemsidan med dator, mobil och läsplatta.

Köp nu 149kr/ månad

Träningsdos

Vi rekommenderar att du gör de enskilda övningar när och så ofta du kan – och att du tränar 4-5 gånger per vecka. Du kan med fördel variera mellan de två träningspassen. Men lyssna på dagsformen och anpassa träningen efter den. Kombinera träningen med vardagsmotion.

Träningspassen

Träningsfilmerna är framtagna av läkare och fysioterapeuter för att ge dig maximal träningseffekt och resultat. Alla träningsprogram baseras på forskning och FYSS rekommendationer. Du får vid köp tillgång till dina träningsfilmer via egen inloggning på hemsidan. Tillgängligt via dator, läsplatta och mobil.

Support

Vi på TpR® är tillgängliga för frågor när du önskar. Ställ din fråga via vår epost. Vi vet att många frågor och funderingar uppstår då man börjar träna och att det är viktigt att få bra support. Vårt fokus är alltid på just dig som tränar med oss på TpR®. Klicka HÄR för att ställa en fråga till en av våra läkare och fysioterapeuter.

Vårt fokus är att du får den träning du behöver för att må bra

“Jag har länge haft besvär både i knä och höft och fick för tre månader sedan höra att jag har mycket artros i båda lederna. Jag har tidigare provat olika typer av övningar men aldrig vetat om jag gjort rätt eller inte. Jag vill tacka för erat upplägg med både träningsklipp och längre pass där ni så smidigt guidar mig genom träningen. Efter 2-3 veckor med er så har besvären minskat!”

Alrik, 62 år

Rätt träning som en del av din behandling

Grundläggande i behandlingen vid artros är att träna och lära sig mer om vad artros är. Till exempel att artros inte innebär att leden är utsliten och ska vila – utan att belastning på rätt sätt minskar artrosbesvären. Om du också är överviktig bör du gå ner i vikt. Träningen går ut på att personer med artros ska återfå normal muskelfunktion och minska smärtan. Du bör både träna igång de muskler som blivit/är för svaga/inaktiva och träna på att optimera belastningen på leden med artros både vid utförandet av träningsövningar och vardagsfunktioner som tex gång och trappgång.

Kom ihåg att lite ”lagom ont” får du ha i leden när du tränar. Man brukar säga att smärtan i samband med träning kan ligga någonstans mellan 1 och 4 (någon enstaka gång på 5) på en skala som löper från 1 till 10, där 10 är värsta tänkbara smärta.

Effekter av TpR träning för artros

Smärtlindring och funktionsförbättring

TpRs övningar är speciellt framtagna för dig med artros i höft-, knä- och fotled. För att du ska nå ett resultat gällande smärtupplevelse bör du sätta ditt mål lite längre fram i tiden – kanske mellan tre och sex månader. För att nå fram till smärtminskning måste du träna med god kontinuitet. Ett enstaka pass nu och då ger ingen effekt – men om du tränar med god kontinuitet utan alltför hög smärta har forskningsstudier visat att du sannolikt kommer att minska din smärtupplevelse. De exakta verkningsmekanismerna gällande hur träningen minskar smärtan är inte helt klarlagd, men troligtvis är det en kombination av den endorfinfrisättning du får av att träna, att du ökar muskelstyrkan och att leden börjar belastas på ett mer ”avlastat” sätt efter träningen.

Gällande kroppsfunktion kommer du att uppnå en förbättrad muskelstyrka, ökad ledrörlighet och optimerad belastning/=avlastning på själva leden genom att träna med TpRs övningar. Kom ihåg att det tar tid att bygga upp vävnaderna kring, och öka rörligheten i, leden – så ha tålamod. Variera mellan övningarna och gör gärna träningspasset i stående 2-3 gånger per vecka och träningspasset på matta de andra dagarna i veckan.

Observera att även om du har svår artros i knä-/höftled och väntar på operation, gynnas du av TpRs övningar.

Vad är artros?

Artros är ett samlingsbegrepp för ”ledsjukdom” där personen upplever en försämrad ledfunktion (stel och / eller ont) i en (eller flera) leder. Efter ett tag med artros kan man också se en försämrad ledbroskkvalitét, minskad mängd ledbrosk, inflammation och förändringar i skelettet som ligger under den broskbeklädda ledytan.

Många får artros – och det är därför den vanligaste diagnosen på en kronisk ledsjukdom. Alla leder kan få artros, men vanligast är artros i knä- eller höftleden. Kända riskfaktorer för att man ska få artros är att man är äldre, överviktig, har för svaga muskler eller har haft en tidigare skada i leden. Man har även sett att det är vanligare att få artros om det ”finns i släkten” och om man har ett jobb som ger en ökad belastning på leden.

Kontraindikationer för fysisk aktivitet

Absoluta kontraindikationer

 • Instabil kranskärlssjukdom
 • Okontrollerad hjärtarytmi som medför symptom eller påverkad hemodynamik
 • Symptomgivande, svår aortastenos
 • Okontrollerad symptomgivande hjärtsvikt
 • Akut lungemboli
 • Akut myokardit eller perikardit
 • Misstänkt eller känd aortadissektion
 • Akut systemisk infektion, inkluderande feber, muskelvärk, svullna lymfkörtlar
 • Kraftigt förhöjt blodtryck; >200/115 mm Hg systoliskt/diastoliskt tryck

Relativa kontraindikationer

 • Måttlig aortastenos
 • Elektrolytrubbningar (hypokalemi, hypomagnesemi)
 • Uttalad hypertoni (över grad 3), d.v.s systoliskt blodtryck >180 mm Hg och dyastoliskt blodtryck >110 mm Hg i vila, men under 200/115 mm Hg
 • Takyarytmi eller bradyarytmi (om ej frisk idrottare)
 • Höggradigt AV-block
 • Kammaraneurysm
 • Kardiomyopatier, eller andra utflödesobstruktioner
 • Neuromuskulära, muskuloskeletala eller reumatiska sjukdomar, som kan förvärras av fysisk aktivitet
 • Okontrollerad metabol sjukdom (diabetes mellitus, tyreotoxikos eller myxödem)
 • Kronisk infektiös sjukdom (mononukleos, hepatit, aids)
 • Mental eller fysisk nedsättning, som leder till oförmåga att vara fysisk aktiv på adekvat nivå.

REFERENS:
Fyss 2017-fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling