Nu kan alla personer med Parkinsons Sjukdom träna hemma på rätt sätt

Det har gjorts stora satsningar för att erbjuda personer med Parkinsons sjukdom specifik träning för att maximera hälsa och funktion oavsett adress. Det är Träning på Recept, en digital plattform där patienter får diagnosanpassad träning med inspelade filmer där användaren blir guidad av erfarna läkare och fysioterapeuter genom hela träningspasset. Träning på Recept är även en FaR certifierad aktivitet och via FaR får användaren ett rabatterat pris.

Åbo Akademis institution för vårdvetenskaper i Vasa har tillsammans med Botnia Parkinsonförening förberett ett forskningsprojekt för förebyggande rehabilitering av personer med Parkinsons. Målet är att pröva på övningar och metoder lämpliga för hemmamiljö. En forskningsstudie gjordes hösten 2019 som pilotdelen av PISER-projektet i samarbete med Åbo Akademi och Botnia Parkinsonförening.

Träning och cancer

Botnia Parkinsonförening

John Nordblad, ordförande för Botnia Parkinsonförening i Österbotten berättar “- Vi hade delat upp medlemmarna som var med i två grupper. Den ena gruppen bestod av 12 deltagare, vilka 9 Parkinsons-drabbade samt 3 anhöriga. Fysioterapeut Ida Berg handledde efter de kliniska mätningarna gruppträning i konditionssal 2 ggr i veckan under 8 veckors tid. I övrigt tränade deltagarna olika antal gånger i veckan i båda grupperna beroende på egna förutsättningar.

Den andra gruppen hade 13 deltagare bestående av 9 Parkinsons-drabbade samt 4 anhöriga. Efter att de kliniska mätningarna utförts av Ida påbörjades träningen hemma på egen hand med hjälp av träningsfilmerna Träning på Recept via internet 2 ggr i veckan under samma 8 veckors tid. Deltagarna i gruppen får fortsätta att använda programmet under ett års tid när man vill.
Jag tycker hemmaträningen passar bra för dem som; har mera 30 minuter körtid till gymmet, inte har tillgång till bil eller har ingen instruktör på gymmet. Men träning hemma ger också möjligheten och friheten att själv bestämma när man tränar. Kan inte låta bli att påstå att ”Träning på recept” är ett utmärkt sätt att få in 2 – 3 pass i veckan i stället för att åka till gymmet. Men sedan skall man inte glömma att också göra några träningspass utomhus i veckan för att få frisk luft, helst under den ljusa tiden av dygnet. Effektiviteten på passen kunde man hålla på en hög nivå på genom att 2 personer skulle utföra samma pass tillsammans turvis hemma hos varandra. Då skulle man också få med den sociala biten. Med litet erfarenhet av dator klarar man bra att använda TpR men för en som inte använt sig av internet i större utsträckning kan det vara något utmanande och kräva litet handledning för att fungera till belåtenhet –”

Träning på Recept (TpR)

Träning på Recept®

Jesper Aasa, läkare och VD på Träning på Recept säger “- Vår målsättning är att alla med Parkinssons sjukdom ska hitta rätt träning, dvs träning som optimerar funktion och motiverar till att hålla igång träningen även när det känns motigt. Man får en egen inloggning på hemsidan och där hittar man allt från lite lugnare rörelseträning till intensivare träningspass. Vi har ett gott samarbete med Botnia Parkinsonförening och önskar nu bygga vidare på det – “

Träning på Recept prisades under år 2018 då grundaren Jesper Aasa vann pris som årets unga innovatör i Västerbotten. Träning på Recept har även avancerat till Sverige-Finalen i Venture cup som en av de mest lovande nya företagen i Sverige. Skälen till vinsterna har varit de fantastiska träningsprogrammen som når ut till alla som behöver träning på ett lätt och rätt sätt.

LÄS ÄVEN

Kostråd: Typ 2-Diabetes

| Mat | No Comments
Här finner du viktiga kostråd för dig med typ-2 diabetes

Parkinsons sjukdom

| Rehab, Träning | No Comments
Parkinsons sjukdom karakteriseras allmänt av rörelsefattigdom. Att träna påverkar inte sjukdomsförloppet men är otroligt viktigt för att bibehålla din fysiska förmåga, förbättra din hållning och vardagsfunktion samt minska risken för…

Rehabilitering efter handledsfraktur

| Rehab | No Comments
Handledsfraktur Efter en handledsfraktur och period med gipsskena/gips är det viktigt att stärka upp musklerna kring handleden igen. Under tiden med gips (4-5 veckor) har ditt skelett läkt - men…

Varför, hur ofta, när och hur? – STRETCHING

| Rehab, Träning | No Comments
Varför, hur ofta, när och hur? - STRETCHING- Träning på Recept®   Det finns många anledningar till varför du bör inkludera stretching i din träningsrutin. För det första är det…