Rehabilitering vid cancer

Översikt

  • Träna med filmer framtagna av läkare och fysioterapeuter och maximera din hälsa!

  • Pris: 149 kr/månad

  • Ingen bindningstid, avsluta när som helst

Gå vidare till kassan

Rehabilitering vid cancer

Cancer: Träning som del av behandling för vuxna personer under kurativ behandling

 

  • Du som fått diagnosen cancer bör under din kurativa behandling träna din kondition och dina muskler för att minska cancerrelaterad trötthet och förbättra funktionen.
  • Behandlingsbiverkningar såsom trötthet, illamående och ledvärk kan försvåra för dig att träna regelbundet – men TpR® erbjuder olika typer av pass så du kan anpassa den dagliga träningen till dagsformen.

Målsättning

Målsättningen med TPR® Träningsprogram för cancer-diagnos är att stärka din kropp och förbättra din kondition samtidigt som du:

Förbättra funktionsförmågan och hälsorelaterad livskvalitet

Motverka cancerrelaterad trötthet

Minskar behandlingsbiverkningar med rätt och regelbunden träning

Träningsdos

Behöver du hjälp med att skapa ett hållbart träningsschema? Vi hjälper dig.

Träningspassen

Träningsfilmerna är framtagna av läkare och fysioterapeuter för att ge dig maximal träningseffekt och resultat.

Support

Vi hjälper dig om du har frågor kring träningen och ger dig rätta förutsättningar för att nå dina mål.

Vårt fokus är att du får den träning du behöver för att må bra

Tack för bra träningspass och för bra support! Under min cellgiftsbehandling varierade dagsformen kraftigt. Vissa dagar mådde jag bra och andra jätte dåligt. Men ni hade alltid ett träningspass som jag kunde genomföra oavsett mående. Tack så mycket!

Lina, 48 år