Vi ska göra det möjligt att träna för att optimera hälsan oavsett ålder, var man bor, kunskap, aktuellt hälsotillstånd och funktion

TpR- Träning på Recept®

Dina instruktörer

Jesper

Läkare

- Arbetar som läkare på en akutmottagning
- Fortbildning inom ortopedisk manuell terapi (OMT)
- Fortbildning inom rörelseanalys (Movement System Impairment Syndromes, MSI) vid Washington University, St. Louis
- Tidigare aktiv inom idrotterna: Hockey, brottning och fotboll
- Nuvarande intressen: Idrottsmedicin, dans, gruppträning, golf och tennis

Stefanija

Fysioterapeut

- Arbetar som fysioterapeut
- Fortbildning inom neurologisk- och ortopedisk rehabilitering
- Erfarenhet inom geriatrisk rehabilitering
- Fortbildning inom rörelseanalys (Lumbo-pelvic motor control)
- Aktiv instruktör för: Vattengymnastik, seniorträning, graviditetsträning och fysträning för olika idrotter
- Tidigare aktiv som elitgymnast, är nu gymnastiktränare och domare på elitnivå
- Nuvarande intressen: Garuda, styrketräning, mat och resor (sol och värme)

Ulrika

Sjukgymnast

- Sjukgymnast, Docent vid Umeå Universitet
- Undervisar inom anatomi, funktionell anatomi, rörelseanalys och fysioterapi
- Doktorerat inom idrottsmedicin
- Fortbildning inom rörelseanalys (Movement System Impairment Syndromes, MSI) vid Washington University, St. Louis
- Tidigare aktiv som instruktör inom cykling, gruppträning, fysträning för olika idrotter och träning för äldre
- Nuvarande intressen: Yoga, pilates och träningsresor.

TpR – Träning på Recept® är ett E-Hälsoföretag grundat av läkare och fysioterapeuter. 

Träning på Recept® är en automatiserad, digital platform med förebyggande och sjukdomsanpassade träningsprogram med videor för privatpersoner, patientgrupper och organisationer/företag.

Via vår plattform möjliggör vi online-träning tillsammans med läkare och fysioterapeuter. Vi erbjuder digitala, individanpassade träningsprogram med videor för träning i förebyggande syfte samt medicinsk träning för maximal behandlingseffekt vid kroniska hälsotillstånd. Samtliga träningsvideor är framtagna av läkare och fysioterapeuter. Kontakta oss om du har frågor eller funderingar på info@traningparecept.se

Vi vill underlätta även för dig som skriver ut fysisk aktivitet på recept. Med träningsfilmer online har TpR förändrat hur patienter kan vara fysiskt aktiva. Vårt mål är att underlätta för dig som är förskrivare av FaR – vi erbjuder träningsfilmer ledda av medicinsk personal. Träningspassen följer FYSS rekommendationer gällande diagnosspecifik träning. TpR® gör digitala träningsfilmer som riktar sig till (1) personer med olika sjukdomar/diagnoser/funktionsnedsättningar vilka önskar träning som en del av sin behandling, (2) friska personer i alla åldrar vilka önskar öka sin fysiska prestation och förebygga sjukdom samt (3) äldre personer som önskar optimera sin kondition, styrka, balans och funktionsförmåga.

Vill du bli en partner?

Kontakta oss