PERSONUPPGIFTSPOLICY

 

Allmän information

När du tecknar ett konto hos Aasa Health AB samtycker du till att de personuppgifter du lämnar får lagras och användas för marknadsföring, statistik och analys av Aasa Health AB enligt nedan. Samtycket är giltigt till dess du själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter eller tjänster.

Uppgifter som registreras

Aasa Health AB håller ett register över kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något från www.traningparecept.se. Registret innehåller följande personuppgifter: namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter.

Hur uppgifter används

Uppgifterna används av Aasa Health AB för fakturering, information och leverans av tjänsten, administration av ditt konto hos Aasa Health AB, marknadsföring, som underlag för statistik och produktutveckling samt för att kontrollera att tjänsterna används i enlighet med gällande regler och villkor. Uppgifterna kan ligga till grund för att Aasa Health AB ska kunna anpassa innehåll och erbjudanden.

Vad du samtycker till

Aasa Health ABs kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen. Vidare samtycker du till att Aasa Health AB sparar de uppgifter som framgår under rubriken ”Uppgifter som registreras”

Utomstående

Aasa Health AB lämnar inte ut dina Personuppgifter till andra aktörer.

Stripe

De uppgifter du lämnar till Stripe i samband med betalning av tjänsterna regleras av Stripe’s villkor. Aasa Health AB registrerar inte dessa uppgifter och har heller inte tillgång till dom.

Myndighetsbeslut

Personuppgifter som Aasa Health AB har lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Återkallelse, rättelse eller ändring

Alla användare har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag. Du har även rätt att begära att dina uppgifter överförs till annan part. Om du vill återkalla samtycke eller begränsa samtycket eller av annan anledning kontakta oss rörande dina personuppgifter kan du kontakta kundservice för personuppgifter på TpRfitness@gmail.com

Hur länge vi sparar uppgifter

Personuppgifter sparas under den tid du har en pågående användarrelation med Aasa Health AB och en tid därefter dock längst i tre år efter avslutad relation eller i enlighet med lämnat samtycke. Om du i samband med att du avslutar ditt konto vill att dina uppgifter tas bort kan du enkelt meddela detta till kundservice så att vi kan spärra eller radera dina uppgifter genererade i ditt konto när samtliga aktuella transaktioner avslutats.