Översikt

 • Tillgång och pris: 59kr/ månad. Ingen bindningstid
 • Träningspass längd:  15-35 min
 • Nivå: Anpassad nivå för dig med rullator
 • Antal träningspass: 8 st
 • Redskap: Du behöver endast din rullator och en stol att sitta på
 • Vid köp har du tillgång till ditt träningsprogram via egen inloggning på hemsidan

Träning för dig som går med rullator

Rätt träning för dig som vill träna upp din gångförmåga

 

Rörelseträning och fysisk aktivitet kan rekommenderas generellt för de flesta patienter med nedsatt gångförmåga. Oavsett orsak till att du går med rullator kan träning öka din gångförmåga. För att förbättra gångförmågan måste man alltså röra på sig och i träningsprogrammet bör både specifika balans, rörlighets-, konditions- och styrkeövningar ingå. I TpR- Träningsprogram för dig som går med rullator erbjuder vi dig en varierande träning som ser till att du får den träningen du behöver.

 

TpR- Träning på Recept® erbjuder ingen medicinsk rådgivning. Om du är osäker rådgör med din läkare

Målsättning

Målsättningen med TPR® Träning med rullator är att stärka din kropp och förbättra din kondition samtidigt som du:

Stärker de viktiga musklerna som hjälper dig med gång och rörelse

Förbättrar hållning, rörelsekontroll och rörlighet

Minskar fallrisk och förebygger benskörhet

Innehåll

Vid köp får du ett komplett träningsprogram som innehåller  åtta träningsfilmer. Träningen leds av instruktörer som antingen är läkare eller fysioterapeuter. Tillsammans med instruktören utför du de specifika övningarna. Träningsfilmernas övningar är framtagna för att hjälpa dig behålla och förbättra styrka, kondition och smidighet. Övningarna i träningsprogrammen är noga utvalda av läkare och fysioterapeuter samt baseras på FYSS rekommendationer. Träningsfilmerna finns tillgängliga via egen inloggning på dator, mobil och läsplatta.

Köp nu 59kr/ månad

Träningsdos

För att följa riktlinjerna för personer som går med rullator så  ska du träna 4 gånger per vecka med ett av träningspassen. Men lyssna på dagsformen och anpassa träningen efter den.

Träningspassen

Träningsfilmerna är framtagna av läkare och fysioterapeuter för att ge dig maximal träningseffekt och resultat. Du får vid köp tillgång till dina träningsfilmer via egen inloggning på hemsidan.

Support

Vi på TpR® är tillgängliga för frågor när du önskar. Ställ din fråga via vår epost och vi svarar så snabbt vi kan. Vårt fokus är alltid på just dig. Klicka HÄR för att ställa en fråga till en av våra läkare och fysioterapeuter.

Vårt fokus är att du får den träning du behöver för att må bra

“Jag började använda rullator inomhus och utomhus för 4 månader sedan men kan nu ställa den åt sidan då jag är inomhus. Träningen med TpR har varit mycket givande och min balans/ styrka har blivit mycket bättre! Tack så mycket.”

Göran, 82 år

Målsättning med detta program

Målsättning med TpR®- Rullatorträning är att öka aktivitetsgraden och träna upp gångförmågan samt kompensationsförmågan vid nedsatt balans.

Programmens upplägg bygger på evidensbaserad träning och inkluderar övningar för såväl balans, rörlighet, kondition och styrka.

Vad ska jag träna om jag går med rullator?

Gångförmågan är beroende av flera faktorer som balans, ledrörlighet, kondition och muskelstyrka. För dig som går med rullator är det extra viktigt att träna upp dessa funktioner. Balans är en sammansatt funktion och beroende av en samordning av information från många olika kroppsdelar. Balansen förbättras med träning. Rörlighet innefattar ledernas förmåga att bibehålla ett optimalt rörelseomfång och man måste röra sig ut i ytterlägena för att kunna bibehålla den rörlighet man har. Konditionsträning kan utföras med syftet att träna hjärta och lungor (hög intensitet) eller muskulär förmåga (lägre intensitet krävs). Vid styrkeövningar är avsikten i första hand är att bibehålla eller förbättra olika former av muskulär styrka (kraft eller uthållighet) och bibehålla/öka muskelmassan.

Effekter av TpR® Rullatorträning

Inaktivitet ger mindre stimulans av balanssystemet, minskning av styrka och kondition och minskad rörlighet. För dig som går med rullator är det extra viktigt att bibehålla din fysiska förmåga så det inte blir en ond cirkel med mindre aktivitet och ytterligare nedsättning av gångförmågan. TpR® träningspass för dig med rullator har en ökad aktivitetsnivå som mål för att öka din gångförmåga och träna upp din kompensationsförmåga om du har nedsatt balans.

Kontraindikationer för fysisk aktivitet

Absoluta kontraindikationer

 • Instabil kranskärlssjukdom
 • Okontrollerad hjärtarytmi som medför symptom eller påverkad hemodynamik
 • Symptomgivande, svår aortastenos
 • Okontrollerad symptomgivande hjärtsvikt
 • Akut lungemboli
 • Akut myokardit eller perikardit
 • Misstänkt eller känd aortadissektion
 • Akut systemisk infektion, inkluderande feber, muskelvärk, svullna lymfkörtlar
 • Kraftigt förhöjt blodtryck; >200/115 mm Hg systoliskt/diastoliskt tryck

Relativa kontraindikationer

 • Måttlig aortastenos
 • Elektrolytrubbningar (hypokalemi, hypomagnesemi)
 • Uttalad hypertoni (över grad 3), d.v.s systoliskt blodtryck >180 mm Hg och dyastoliskt blodtryck >110 mm Hg i vila, men under 200/115 mm Hg
 • Takyarytmi eller bradyarytmi (om ej frisk idrottare)
 • Höggradigt AV-block
 • Kammaraneurysm
 • Kardiomyopatier, eller andra utflödesobstruktioner
 • Neuromuskulära, muskuloskeletala eller reumatiska sjukdomar, som kan förvärras av fysisk aktivitet
 • Okontrollerad metabol sjukdom (diabetes mellitus, tyreotoxikos eller myxödem)
 • Kronisk infektiös sjukdom (mononukleos, hepatit, aids)
 • Mental eller fysisk nedsättning, som leder till oförmåga att vara fysisk aktiv på adekvat nivå.

REFERENS:
Fyss 2017-fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling