Översikt

 • Pris: 149kr/månad. Ingen bindningstid
 • Träningspass längd:  15-35 min
 • Antal träningspass: 15 st sedan 4 nya varje månad
 • Nivåer: Träningspassen finns i flera nivåer
 • Redskap: Finns träningspass med och utan redskap
 • Vid köp erhålls träningsprogrammet via egen inloggning på hemsidan

Maximera din hälsa och få mer energi i vardagen!

Träna tillsammans med läkare och fysioterapeuter på ett lättillgängligt och effektivt sätt. Allt baserat på senaste forskning för maximal träningseffekt.

Har du begränsningar/smärta?

Vid köp av träningsprogram får du även möjlighet att kontakta oss gällande specifika övningar för besvär/smärta och andra behov.

Träning ger både snabba och mer långsamma effekter. Exempel på snabb effekt är att pulsen stiger, mängden blod som pumpas ut i kroppen ökar och du andas snabbare. Detta är en följd av att blodets pH sjunker och att hjärnan, då den får information om detta, skickar signaler till styrcentrum för hjärtfunktion och andning. Förutom detta ökar också musklernas genomblödning samt frisättningen av hormoner.
Efter ett träningspass sjunker andning, puls och blodtryck successivt samtidigt som upptaget av glukos fortsätter att vara förhöjt under 1–2 dygn. Det är faktiskt så att många av de kemiska och molekylära förändringar som sker i kroppens muskler och vävnader under träning oftast varar under ett antal timmar.

Målsättning

Målsättning med TpR®- Seniorträning är att maximera din hälsa, öka ditt fysiska och psykiska välmående. Med rätt och regelbunden träning får du mer energi i vardagen. Detta samtidigt som du:

Ökar funktionsförmågan och energi i vardagen

Viktoptimering och förbättrad hållfasthet

Ökar styrka, kondition och smidighet

Innehåll

Vid köp får du ett komplett träningsprogram som innehåller 15st träningspass. Du får sedan fyra nya träningspass varje månad. Träningen leds av läkare och fysioterapeuter. Efter köp finns träningsprogrammet tillgängliga via egen inloggning. Du kan logga in på hemsidan med dator, mobil och läsplatta.

Köp nu 149kr/månad

Träningsdos

Vi rekommenderar att du ska du träna 4 gånger per vecka med ett av träningspassen. Men lyssna på dagsformen och anpassa träningen efter den. Kombinera träningen med vardagsmotion som dagliga promenader.

Träningspassen

Träningsprogrammet är framtagna av läkare och fysioterapeuter för att ge dig maximal träningseffekt och resultat. Du får vid köp tillgång till ditt träningsprogram via egen inloggning på hemsidan.

Support

Vi på TpR® är tillgängliga för frågor när du önskar. Ställ din fråga via vår epost och vi svarar så snabbt vi kan. Vårt fokus är alltid på just dig. Klicka HÄR för att ställa en fråga till en av våra läkare och fysioterapeuter.

Vårt fokus är att du får den träning du behöver för att må bra

“Vissa övningar har jag haft svårt att utföra men tack vare utomordentlig guidning i träningspassen har jag tagit mig igenom övningarna och dessutom förbättrat min fysik. Det är stora skillnader i både den fysiska och mentala delen. Rädslan att t.ex. skotta snö eller gå på halkigt underlag är nu helt borta då jag känner att balansen och styrkan blivit såpass mycket bättre! Ett speciellt stort tack din Dr. Jesper som är min favorit instruktör!”

Bengt, 76 år

Förebygga genom träning — varför?

Kroppen är ”byggd” för rörelse. Om man inte rör sig tillräckligt i vardagen är det viktigt att lägga in träning. Att röra på sig genom träning påverkar flera av kroppens organsystem på ett positivt sätt. Att göra övningar i stående är viktigt – då kan både jordens tyngdkraft och muskulaturens dragkraft stimulera benmassan. Det är bättre att göra dynamiska övningar än statiska.

När du genomför ett TpR®-träningspass som innehåller muskelstärkande övningar, ökar musklernas genomblödning och deras dragkraft på skelettet ökar den mekaniska belastningen och stimulerar därmed till bennybildning.

Effekter av TpR®- Seniorträning

Ökad aktivitetsnivå
Skelettet är en dynamisk vävnad som omsätts kontinuerligt. Vid benskörhet blir det en obalans i nedbrytning och nybildningscykeln, det vill säga att nedbrutet ben inte ersätts såsom det skulle behövas, vilket resulterar i en benförlust. Inaktivitet gör att det inte bildas nytt ben, emedan träning och allmän aktivitet som belastar skelettet mekaniskt stimulerar till bennybildning på belastade ytor. TpR®- seniorträning innebär en mekanisk belastning på muskler/ skelettet och signalerar till kroppen att bilda mer nytt ben och stärka musklerna.

Tänk på att det kan finnas allmänna kontraindikationer för fysisk träning. 
Specifika kontraindikationer för dig som har osteoporos finns ej. Men om du redan har en fraktur bör du avvakta med fysisk träning tills frakturen har läkts. Vid kotkompression kan läkningen ta flera månader. Även om du inte har fraktur eller kotkompression som ännu inte läkt, kan det kännas bra att besöka medicinsk personal inför träningsstart eftersom de även kan hjälpa dig med uppföljning av träningen för att kunna utvärdera och sätta nya mål i takt med förbättrad funktion. Du kan be din husläkare/sjuksköterska kontrollera att TpR®- träningspass ligger på rätt nivå för dig och be dem följa upp hur träningsnivån fungerar och om du når dina långsiktiga och mer övergripande mål.

I TpR® Seniorträning ingår träning av:

 • Optimalt rörelse- och muskelrekryteringsmönster – karakteriseras av att fokus på teknik är större än något annat fokus. Dock brukar träning för att optimera kroppens rörelsebanor kombineras med muskelstärkande övningar.
 • Konditionen. För att öka konditionen kan intensiteten kan vara måttlig, hög eller mycket hög – det beror på vad man vill ha för konditionseffekt. Konditionsträning kan utföras med syftet att träna det centrala (hjärta, lungor, blod) eller det lokala (muskulär förmåga). Generellt gäller att en högre intensitet oftast krävs för att få centrala effekter medan lägre intensitet räcker för att träna musklerna. Det är därför bra att variera träningsformer och övningar! Det viktiga med konditionsträning är att den utförs kontinuerligt eller i intervallform. Intervall betyder att ditt träningspass består av flera arbetsperioder med viloperioder (lägre puls) däremellan. För otränade innebär det att ett pass på 45 min fysisk aktivitet på måttlig intensitet delas upp i 3 x 15 minuter med någon lugnare övning däremellan (gång/rörlighetsövningar).
 • Styrka och uthållighet. Vid styrke-/uthållighetsträning är avsikten i första hand är att bibehålla eller förbättra olika former av muskulär styrka (till exempel maximal kraft, explosivitet och/eller muskulär uthållighet), bibehålla eller öka muskelmassan eller öka uthålligheten.  För att man ska få träningseffekt krävs att kroppen belastas på en nivå som är så pass hög att den inte kan utföras med lätthet (”överbelastning”).
 • Rörlighetsträning. Det är en form av fysisk aktivitet där avsikten i första hand är att öka ledernas rörlighet och musklernas längd. Ibland kombineras rörlighetsträning med avspänningsövningar.
 • Balansträning. En viktig del av träningen för personer som är äldre än 65 men roligt och nyttigt även för dem som är yngre. Då kombineras ofta balansträning med rörelsekontrollträning.
  Kom ihåg att olika personer kan svara olika på träning. Dessutom kan man uppleva belastningen av övningar olika. Kom ihåg att det för personer med olika sjukdomstillstånd kan finnas begränsningar när det gäller intensitet, belastning eller förmåga att på ett smärtfritt sätt komma ut ledernas ytterlägen.

Kontraindikationer för fysisk aktivitet

Absoluta kontraindikationer

 • Instabil kranskärlssjukdom
 • Okontrollerad hjärtarytmi som medför symptom eller påverkad hemodynamik
 • Symptomgivande, svår aortastenos
 • Okontrollerad symptomgivande hjärtsvikt
 • Akut lungemboli
 • Akut myokardit eller perikardit
 • Misstänkt eller känd aortadissektion
 • Akut systemisk infektion, inkluderande feber, muskelvärk, svullna lymfkörtlar
 • Kraftigt förhöjt blodtryck; >200/115 mm Hg systoliskt/diastoliskt tryck

Relativa kontraindikationer

 • Måttlig aortastenos
 • Elektrolytrubbningar (hypokalemi, hypomagnesemi)
 • Uttalad hypertoni (över grad 3), d.v.s systoliskt blodtryck >180 mm Hg och dyastoliskt blodtryck >110 mm Hg i vila, men under 200/115 mm Hg
 • Takyarytmi eller bradyarytmi (om ej frisk idrottare)
 • Höggradigt AV-block
 • Kammaraneurysm
 • Kardiomyopatier, eller andra utflödesobstruktioner
 • Neuromuskulära, muskuloskeletala eller reumatiska sjukdomar, som kan förvärras av fysisk aktivitet
 • Okontrollerad metabol sjukdom (diabetes mellitus, tyreotoxikos eller myxödem)
 • Kronisk infektiös sjukdom (mononukleos, hepatit, aids)
 • Mental eller fysisk nedsättning, som leder till oförmåga att vara fysisk aktiv på adekvat nivå.

REFERENS:
Fyss 2017-fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling