Översikt

 • Pris: 149kr/ månad. Ingen bidningstid
 • Träningspass längd:  15-35 min
 • Antal träningspass: 11 st sedan 4 nya varje månad
 • Nivåer: Flera nivåer
 • Redskap: Träningspass med och utan redskap
 • Vid köp har du tillgång till ditt träningsprogram via egen inloggning på hemsidan

Träning vid hjärt- och kärlsjukdom

Hjärt- och kärlsjukdomar kan yttra sig på flera olika sätt. Beroende på vilken typ av hjärt- och kärlsjukdom man har, rekommenderas träningen lite olika, men generellt bör både konditions- och muskelstärkande övningar ingå i träningen. Med TpR® får man en varierande träning innehållande både kondition och muskelstärkande övningar. Fokuset med TpRs träningsprogram är att hjälpa och stödja dig, som kommit igång med träning med hjälp av din fysioterapeut/läkare efter en hjärt- och kärlsjukdom, att vidmakthålla din nya träningsnivå för att förebygga en ny incident.

 

Programmens upplägg bygger på evidensbaserad träning. Du får även en vägledning gällande kost vid behov. Tillsammans påverkar detta ditt hjärta positivt genom att aktivt motverka de riskfaktorer som finns för incidenter av kardiovaskulär sjukdom.

Målsättning

Målsättningen med TPR® Träningsprogram för personer med hjärt- och kärlsjukdomar är att stärka din kropp och förbättra din kondition samtidigt som du:

Optimera ditt blodtryck

Reducera höga blodfetter och förbättra dina kolesterolvärden

Förbättra hjärtats pumpförmåga

Innehåll

Vid köp får du ett komplett träningsprogram som innehåller 11st träningspass. Du får sedan fyra nya träningspass varje månad. Träningen leds av instruktörer som är läkare och fysioterapeuter. Efter köp finns träningsfilmerna tillgängliga via egen inloggning. Du kan logga in på hemsidan med dator, mobil och läsplatta.

Köp nu 149kr/ månad

Träningsdos

Vi rekommenderar att du ska du träna 4 gånger per vecka med ett av träningspassen. Men lyssna på dagsformen och anpassa träningen efter den. Kombinera träningen med vardagsmotion som dagliga promenader.

Träningspassen

Träningsfilmerna är framtagna av läkare och fysioterapeuter för att ge dig maximal träningseffekt och resultat. Du får vid köp tillgång till dina träningsfilmer via egen inloggning på hemsidan.

Support

Vi på TpR® är tillgängliga för frågor när du önskar. Ställ din fråga via vår epost och vi svarar så snabbt vi kan. Vårt fokus är alltid på just dig. Klicka HÄR för att ställa en fråga till en av våra läkare och fysioterapeuter.

Vårt fokus är att du får den träning du behöver för att må bra

“Att träna var något jag aldrig tidigare prioriterade. Men att träna med instruktör hemma hjälpte mig att inse att jag kan göra mycket mera med min kropp än jag trodde. Min läkare blev också glad då mitt blodtryck blivit mycket bättre. Tack till er instruktörer!”

Veijko, 68 år

Förebygga genom träning — varför?

Kroppen är “byggd” för rörelse. Om man inte rör sig tillräckligt i vardagen är det viktigt att lägga in träning. Att röra på sig genom träning påverkar flera av kroppens organsystem på ett positivt sätt. Viktiga långtidseffekter av träning för hjärt- och kärlsjukdom är till exempel att kroppen får en minskning i blodtryck, blodfetter (lipider), BMI och i låg-gradig inflammation.

Man bör vara fysiskt aktiv minst 150 minuter i veckan. Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås om man ökar mängden träning. Detta kan ske genom att öka intensiteten eller antal minuter per vecka eller bådadera. Då träningen ska innebära en pulshöjning och vara muskelstärkande passar TpR® träningspass bra. Muskelstärkande träning bör utföras minst 2 gånger per vecka för flertalet av kroppens stora muskelgrupper. Vuxna över 65 år bör även träna balans.

Rätt träning som en del av din behandling

Hjärt- och kärlsjukdomar kan yttra sig på flera olika sätt. Beroende på vilken typ av hjärt- och kärlsjukdom man har, rekommenderas träningen lite olika, men generellt bör både konditions- och muskelstärkande övningar ingå i träningen. Med TpR® får man en varierande träning innehållande både kondition och muskelstärkande övningar.

 

TpR® har olika intensitetsnivåer på träningspassen. Du som har hjärt- och kärlsjukdom bör enligt rekommendationer i FYSS (en bok om träningsrekommendationer som motsvarar FASS, boken om medicinska rekommendationer) träna på en lätt till måttlig belastningsnivå under passen. Detta betyder att du under passen ska uppnå en lätt till måttlig andfåddhet – alltså inte en kraftfull andfåddhet.

Effekter av TpR® Träningsprogram för hjärt- och kärlsjukdom

 • Ökad aktivitets nivå: Inaktivitet leder till försämrade kolesterolnivåer samt ett högre blodtryck. Att träna rätt hjälper till att optimera blodtrycket och kolesterolnivåerna. Träning påverkar också kroppsvikten och stärker hjärtat och kroppens övriga muskler.
 • Förbättrar kolesterolvärden och reducerar blodfetter: Det finns många typer av kolesterol. Men när man pratar om “dåligt” kolesterol menar man LDL-kolesterolet. När man pratar om “bra” kolesterol menar man HDL-kolesterol. Ju högre LDL och lägre HDL desto större chans att drabbas av hjärt- och kärl sjukdomar.
 • Minskning av högt blodtryck: Med högt blodtryck avses här systoliskt blodtryck ≥ 140 mm Hg och/eller diastoliskt blodtryck ≥ 90 mm Hg. Högt blodtryck är sannolikt en följd av en mängd samverkande faktorer där levnadsvanor såsom kost och fysisk inaktivitet är två betydande. TpR® motiverar dig till att bli mer fysiskt aktiv och ökar förutsättningarna för ett optimalt blodtryck. Under TpR® träningspass aktiveras stora muskelgrupper och då stiger normalt det systoliska blodtrycket under själva arbetet. Det diastoliska trycket förblir oförändrat (eller ökar lite). Efter träningen sjunker blodtrycket under de närmaste timmarna med upp till 10–20 mm Hg, jämfört med personens normala blodtryck i vila. Det finns studier som visat att regelbunden träning på lång sikt sänker både systoliskt och diastoliskt blodtryck.
 • Sänkt stress-upplevelse: Stressexponering kan bidra till kroppslig ohälsa. Träning kan förebygga utvecklingen av trötthet/utmattning till följd av stress. Ett antal studier visar att regelbunden träning fungerar som buffert mot stress hos vissa individer. TpR® hjälper dig att träna på ett enkelt sätt som inte tar för mycket tid.
 • Viktminskning: För viktnedgång måste träningen kombineras med kostomläggning. För att bibehålla vikten efter betydande viktnedgång rekommenderas träning med måttlig intensitet 3-7 gånger per vecka eller med hög intensitet 3-5 eller kombinerad måttlig och hög intensitet om minst 180 minuter per vecka. TpR® har många träningspass med kombinationen av måttlig och hög intensitet. Många överviktiga och feta personer har praktiska begränsningar och svårigheter att genomföra program, vilket gör TpR®  träningspass viktiga för individen. Det är bra att börja försiktigt och öka duration och intensitet långsamt för att förebygga skador och värk från leder och muskler.
 • Förbättrar kolesterolvärden och reducerar blodfetter: Det finns många typer av kolesterol. Men när man pratar om “dåligt” kolesterol menar man LDL-kolesterolet. När man pratar om “bra” kolesterol menar man HDL-kolesterol. Ju högre LDL och lägre HDL desto större chans att drabbas av hjärt- och kärl sjukdomar.
 • Minskning av högt blodtryck: Med högt blodtryck avses här systoliskt blodtryck ≥ 140 mm Hg och/eller diastoliskt blodtryck ≥ 90 mm Hg. Högt blodtryck är sannolikt en följd av en mängd samverkande faktorer där levnadsvanor såsom kost och fysisk inaktivitet är två betydande. TpR® motiverar dig till att bli mer fysiskt aktiv och ökar förutsättningarna för ett optimalt blodtryck. Under TpR® träningspass aktiveras stora muskelgrupper och då stiger normalt det systoliska blodtrycket under själva arbetet. Det diastoliska trycket förblir oförändrat (eller ökar lite). Efter träningen sjunker blodtrycket under de närmaste timmarna med upp till 10–20 mm Hg, jämfört med personens normala blodtryck i vila. Det finns studier som visat att regelbunden träning på lång sikt sänker både systoliskt och diastoliskt blodtryck.
 • Sänkt stress-upplevelse: Stressexponering kan bidra till kroppslig ohälsa. Träning kan förebygga utvecklingen av trötthet/utmattning till följd av stress. Ett antal studier visar att regelbunden träning fungerar som buffert mot stress hos vissa individer. TpR® hjälper dig att träna på ett enkelt sätt som inte tar för mycket tid.

Kontraindikationer för fysisk aktivitet

Absoluta kontraindikationer

 • Instabil kranskärlssjukdom
 • Okontrollerad hjärtarytmi som medför symptom eller påverkad hemodynamik
 • Symptomgivande, svår aortastenos
 • Okontrollerad symptomgivande hjärtsvikt
 • Akut lungemboli
 • Akut myokardit eller perikardit
 • Misstänkt eller känd aortadissektion
 • Akut systemisk infektion, inkluderande feber, muskelvärk, svullna lymfkörtlar
 • Kraftigt förhöjt blodtryck; >200/115 mm Hg systoliskt/diastoliskt tryck

Relativa kontraindikationer

 • Måttlig aortastenos
 • Elektrolytrubbningar (hypokalemi, hypomagnesemi)
 • Uttalad hypertoni (över grad 3), d.v.s systoliskt blodtryck >180 mm Hg och dyastoliskt blodtryck >110 mm Hg i vila, men under 200/115 mm Hg
 • Takyarytmi eller bradyarytmi (om ej frisk idrottare)
 • Höggradigt AV-block
 • Kammaraneurysm
 • Kardiomyopatier, eller andra utflödesobstruktioner
 • Neuromuskulära, muskuloskeletala eller reumatiska sjukdomar, som kan förvärras av fysisk aktivitet
 • Okontrollerad metabol sjukdom (diabetes mellitus, tyreotoxikos eller myxödem)
 • Kronisk infektiös sjukdom (mononukleos, hepatit, aids)
 • Mental eller fysisk nedsättning, som leder till oförmåga att vara fysisk aktiv på adekvat nivå.

REFERENS:
Fyss 2017-fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling