Översikt

 • Pris: 149kr/ månad. Ingen bindningstid
 • Träningspass längd:  15-35 min
 • Antal träningspass: 11 st sedan 4 nya varje månad.
 • Nivåer: Träningspassen finns i flera nivåer
 • Redskap: Träningspass med och utan redskap
 • Du får vid köp egen inloggning på hemsidan och fri tillgång till samtliga träningspass

Maximera din hälsa och få mer energi i vardagen!

Träna tillsammans med läkare och fysioterapeuter på ett lättillgängligt och effektivt sätt. Allt baserat på senaste forskning för maximal träningseffekt.

Har du begränsningar/smärta?

Vid köp av träningsprogram får du även möjlighet att kontakta oss gällande specifika övningar för besvär/smärta och andra behov.

Träning ger både snabba och mer långsamma effekter. Exempel på snabb effekt är att pulsen stiger, mängden blod som pumpas ut i kroppen ökar och du andas snabbare. Detta är en följd av att blodets pH sjunker och att hjärnan, då den får information om detta, skickar signaler till styrcentrum för hjärtfunktion och andning. Förutom detta ökar också musklernas genomblödning samt frisättningen av hormoner.
Efter ett träningspass sjunker andning, puls och blodtryck successivt samtidigt som upptaget av glukos fortsätter att vara förhöjt under 1–2 dygn. Det är faktiskt så att många av de kemiska och molekylära förändringar som sker i kroppens muskler och vävnader under träning oftast varar under ett antal timmar.

Målsättning

Målsättning med TpR®- Hälsoträning är att maximera din hälsa, öka ditt fysiska och psykiska välmående. Med rätt och regelbunden träning får du mer energi i vardagen. Detta samtidigt som du:

Ökar funktionsförmågan och energi i vardagen

Viktoptimering och förbättrad hållfasthet

Ökar styrka, kondition och smidighet

Innehåll

Vid köp får du ett komplett träningsprogram som innehåller 11st träningspass. Du får sedan fyra nya träningspass varje månad. Träningen leds av instruktörer som är läkare och fysioterapeuter. Efter köp finns träningsfilmerna tillgängliga via egen inloggning. Du kan logga in på hemsidan med dator, mobil och läsplatta.

Köp nu 149kr/ månad

Träningsdos

Vi rekommenderar att du ska du träna 4 gånger per vecka med ett av träningspassen. Men lyssna på dagsformen och anpassa träningen efter den. Kombinera träningen med vardagsmotion som dagliga promenader.

Träningspassen

Träningsfilmerna är framtagna av läkare och fysioterapeuter för att ge dig maximal träningseffekt och resultat. Du får vid köp tillgång till dina träningsfilmer via egen inloggning på hemsidan.

Support

Vi på TpR® är tillgängliga för frågor när du önskar. Ställ din fråga via vår epost och vi svarar så snabbt vi kan. Vårt fokus är alltid på just dig. Klicka HÄR för att ställa en fråga till en av våra läkare och fysioterapeuter.

Vårt fokus är att du får den träning du behöver för att må bra

“Jag arbetar på kontor och sitter alldeles för mycket. För att inte slappa ihop kör jag TpR Hälsoträning varje morgon. Det är perfekt. Fyra nya pass i månaden gör att jag aldrig hinner tröttna på något pass och får en perfekt allround-träning.”

Johanna, 49 år

Varför ska jag träna?

Precis som det står i FYSS, kan fysisk aktivitet minska risken för:

 • Förtida död, oavsett oavsett orsak.
 • Hjärtkärlsjukdom, t ex högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke.
 • Metabola sjukdomar, tex typ 2 diabetes, fetma, metabola syndromet.
 • Cancer, t ex tjocktarms- och bröstcancer.
 • Fall och benbrott, t.ex. höftfraktur.
 • Psykisk ohälsa, t.ex. demens, depression.

Även om regelbunden fysisk aktivitet förebygger kronisk sjukdom så kan skador uppstå, framför allt muskuloskeletala men även kardiovaskulära. Generellt kan dock sägas att:

 • Vinsterna med fysisk aktivitet överväger riskerna.
 • Fysisk aktivitet av måttlig intensitet är förenad med mycket små risker.
 • Gradvis ökning av tid och eller intensitet minskar riskerna

Effekter av TpR®- Hälsoträning

Träning påverkar hela din kropp positivt. Här följer en uppräkning av olika positiva effekter du får genom att följa TpR® träningsprogram:

Träning ger både snabba och mer långsamma effekter. Exempel på snabb effekt är att pulsen stiger, mängden blod som pumpas ut i kroppen ökar och du andas snabbare. Detta är en följd av att blodets pH sjunker och att hjärnan, då den får information om detta, skickar signaler till styrcentrum för hjärtfunktion och andning. Förutom detta ökar också musklernas genomblödning samt frisättningen av hormoner.
Efter ett träningspass sjunker andning, puls och blodtryck successivt samtidigt som upptaget av glukos fortsätter att vara förhöjt under 1–2 dygn. Det är faktiskt så att många av de kemiska och molekylära förändringar som sker i kroppens muskler och vävnader under träning oftast varar under ett antal timmar.
Det är viktigt att hitta den typ och dos (frekvens, duration och intensitet) av träning som är mest lämplig och som gör att man fortsätter träna. Det ska kännas bra och vara roligt! Alla som någon gång försökt förändra ett invant beteende vet hur svårt det kan vara. Och att det är lättare om den nya vanan är rolig.

I TpR® Hälsoträning ingår träning av:

 • Optimalt rörelse- och muskelrekryteringsmönster – karakteriseras av att fokus på teknik är större än något annat fokus. Dock brukar träning för att optimera kroppens rörelsebanor kombineras med muskelstärkande övningar.
 • Konditionen. För att öka konditionen kan intensiteten kan vara måttlig, hög eller mycket hög – det beror på vad man vill ha för konditionseffekt. Konditionsträning kan utföras med syftet att träna det centrala (hjärta, lungor, blod) eller det lokala (muskulär förmåga). Generellt gäller att en högre intensitet oftast krävs för att få centrala effekter medan lägre intensitet räcker för att träna musklerna. Det är därför bra att variera träningsformer och övningar! Det viktiga med konditionsträning är att den utförs kontinuerligt eller i intervallform. Intervall betyder att ditt träningspass består av flera arbetsperioder med viloperioder (lägre puls) däremellan. För otränade innebär det att ett pass på 45 min fysisk aktivitet på måttlig intensitet delas upp i 3 x 15 minuter med någon lugnare övning däremellan (gång/rörlighetsövningar).
 • Styrka och uthållighet. Vid styrke-/uthållighetsträning är avsikten i första hand är att bibehålla eller förbättra olika former av muskulär styrka (till exempel maximal kraft, explosivitet och/eller muskulär uthållighet), bibehålla eller öka muskelmassan eller öka uthålligheten.  För att man ska få träningseffekt krävs att kroppen belastas på en nivå som är så pass hög att den inte kan utföras med lätthet (”överbelastning”).
 • Rörlighetsträning. Det är en form av fysisk aktivitet där avsikten i första hand är att öka ledernas rörlighet och musklernas längd. Ibland kombineras rörlighetsträning med avspänningsövningar.
 • Balansträning. En viktig del av träningen för personer som är äldre än 65 men roligt och nyttigt även för dem som är yngre. Då kombineras ofta balansträning med rörelsekontrollträning.
  Kom ihåg att olika personer kan svara olika på träning. Dessutom kan man uppleva belastningen av övningar olika. Kom ihåg att det för personer med olika sjukdomstillstånd kan finnas begränsningar när det gäller intensitet, belastning eller förmåga att på ett smärtfritt sätt komma ut ledernas ytterlägen.

Kontraindikationer för fysisk aktivitet

Absoluta kontraindikationer

 • Instabil kranskärlssjukdom
 • Okontrollerad hjärtarytmi som medför symptom eller påverkad hemodynamik
 • Symptomgivande, svår aortastenos
 • Okontrollerad symptomgivande hjärtsvikt
 • Akut lungemboli
 • Akut myokardit eller perikardit
 • Misstänkt eller känd aortadissektion
 • Akut systemisk infektion, inkluderande feber, muskelvärk, svullna lymfkörtlar
 • Kraftigt förhöjt blodtryck; >200/115 mm Hg systoliskt/diastoliskt tryck

Relativa kontraindikationer

 • Måttlig aortastenos
 • Elektrolytrubbningar (hypokalemi, hypomagnesemi)
 • Uttalad hypertoni (över grad 3), d.v.s systoliskt blodtryck >180 mm Hg och dyastoliskt blodtryck >110 mm Hg i vila, men under 200/115 mm Hg
 • Takyarytmi eller bradyarytmi (om ej frisk idrottare)
 • Höggradigt AV-block
 • Kammaraneurysm
 • Kardiomyopatier, eller andra utflödesobstruktioner
 • Neuromuskulära, muskuloskeletala eller reumatiska sjukdomar, som kan förvärras av fysisk aktivitet
 • Okontrollerad metabol sjukdom (diabetes mellitus, tyreotoxikos eller myxödem)
 • Kronisk infektiös sjukdom (mononukleos, hepatit, aids)
 • Mental eller fysisk nedsättning, som leder till oförmåga att vara fysisk aktiv på adekvat nivå.

REFERENS:
Fyss 2017-fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling