Testa din risk att drabbas av typ 2-diabetes

Läs mer

Testa din risk för att få en hjärtinfarkt eller stroke

Läs mer

Utvärdera din fallrisk

Läs mer

Testa din benstyrka – För Seniorer

Läs mer

Testa din balans – För Seniorer

Läs mer

Testa din risk för att utveckla Typ 2 Diabetes

Vad är typ 2 diabetes?

Typ 2-diabetes är en kronisk sjukdom med höga plasmaglukosvärden (blodsocker) på grund av insulinresistens och/eller tilltagande insulinbrist. Det är insulinresistensen och en otillräcklig insulinsekretion som ger förhöjda blodsockernivåer. Utöver högt blodsocker kan man ha också ha förhöjda blodfetter. Insulinsekretionen kan vara antingen tidsmässigt fördröjd, eller för låg, eller en kombination av båda. Insulinresistens föreligger framför allt i levern och i skelettmuskulaturen, vilket leder till en för hög glukosproduktion i levern och ett minskat glukosupptag i musklerna.

Diabetes typ 2 som ofta debuterar i vuxen ålder. Till skillnad från diabetes typ 1 som ofta debuterar hos barn, har personer med diabetes typ 2 fortfarande sin egen insulinproduktion, men kan inte producera nog mycket på grund av kroppens resistans mot insulinet.

Så vad händer egentligen när man äter en måltid? Och hur kan träning påverka? Normalt sett efter en måltid eller intag av dryck innehållande kalorier så stiger blodsockernivån i kroppen. Då producerar bukspottskörteln (ett organ vid magsäcken) insulin som utsöndras i blodet. Detta insulin har som uppgift att stimulera kroppens celler att ta upp sockret i blodet och konvertera det till energi. Denna energi används antingen direkt eller förvaras i levern som glykogen. Glykogen används mellan måltider eller under fasta som energi för att upprätthålla blodsockerbalansen.

Effekter av TpR- Träningsprogram vid Typ 2 Diabetes

Ökad aktivitetsnivå
Inaktivitet sänker kroppens förmåga att reglera blodsockernivån. När kroppen ansträngs under ett träningspass med TpR® stimuleras kroppens celler automatiskt att ta upp energi från blodet utan insulinets påverkan. Detta underlättar arbetet av bukspottskörteln, samt ökar cellernas känslighet för insulin. Träning ökar också sensitiviteten för insulin i kroppens celler.

Viktminskning
Inte alla som är överviktiga får typ 2-diabetes men forskning visar att det finns ett samband mellan överflödigt kroppsfett, speciellt runt midjan som bidrar till en generell inflammation i kroppen som bidrar till insulinresistens och diabetes typ-2. För viktnedgång måste träningen kombineras med kostomläggning. För att bibehålla vikten efter betydande viktnedgång rekommenderas träning med måttlig intensitet 3-7 gånger per vecka eller med hög intensitet 3-5 eller kombinerad måttlig och hög intensitet om minst 180 minuter per vecka. TpR® har många pass med kombinationen av måttlig och hög intensitet. Många överviktiga och feta personer har praktiska begränsningar och svårigheter att genomföra program, vilket gör TpR® träningspass viktiga för individen. Det är bra att börja försiktigt och öka duration och intensitet långsamt för att förebygga skador och värk från leder och muskler.

Ärftlighet
Forskning har visat att det finns en viss genetisk komponent till utvecklandet av diabetes typ 2. Har du ett syskon eller föräldrar som fått diabetes typ 2 löper du större risk att själv utveckla sjukdomen. Du kan minska risken genom att träna regelbundet, t.ex. med TpR®.

Testa din risk för Typ 2 Diabetes här

Risk för att insjukna i hjärtinfarkt eller för att få stroke inom de närmaste tio åren

Effekter av TpR®- Träningsprogram för dig som vill förebygga och komplettera behandling av hjärt- och kärlsjukdomar

  • Ökad aktivitets nivå: Inaktivitet leder till försämrade kolesterolnivåer samt ett högre blodtryck. Att träna rätt hjälper till att optimera blodtrycket och kolesterolnivåerna. Träning påverkar också kroppsvikten och stärker hjärtat och kroppens övriga muskler.
  • Förbättrar kolesterolvärden och reducerar blodfetter: Det finns många typer av kolesterol. Men när man pratar om “dåligt” kolesterol menar man LDL-kolesterolet. När man pratar om “bra” kolesterol menar man HDL-kolesterol. Ju högre LDL och lägre HDL desto större chans att drabbas av hjärt- och kärl sjukdomar.
  • Minskning av högt blodtryck: Med högt blodtryck avses här systoliskt blodtryck ≥ 140 mm Hg och/eller diastoliskt blodtryck ≥ 90 mm Hg. Högt blodtryck är sannolikt en följd av en mängd samverkande faktorer där levnadsvanor såsom kost och fysisk inaktivitet är två betydande. TpR® motiverar dig till att bli mer fysiskt aktiv och ökar förutsättningarna för ett optimalt blodtryck. Under TpR® träningspass aktiveras stora muskelgrupper och då stiger normalt det systoliska blodtrycket under själva arbetet. Det diastoliska trycket förblir oförändrat (eller ökar lite). Efter träningen sjunker blodtrycket under de närmaste timmarna med upp till 10–20 mm Hg, jämfört med personens normala blodtryck i vila. Det finns studier som visat att regelbunden träning på lång sikt sänker både systoliskt och diastoliskt blodtryck.
  • Viktminskning: För viktnedgång måste träningen kombineras med kostomläggning. För att bibehålla vikten efter betydande viktnedgång rekommenderas träning med måttlig intensitet 3-7 gånger per vecka eller med hög intensitet 3-5 eller kombinerad måttlig och hög intensitet om minst 180 minuter per vecka. TpR® har många träningspass med kombinationen av måttlig och hög intensitet. Många överviktiga och feta personer har praktiska begränsningar och svårigheter att genomföra program, vilket gör TpR®  träningspass viktiga för individen. Det är bra att börja försiktigt och öka duration och intensitet långsamt för att förebygga skador och värk från leder och muskler.
  • Förbättrar kolesterolvärden och reducerar blodfetter: Det finns många typer av kolesterol. Men när man pratar om “dåligt” kolesterol menar man LDL-kolesterolet. När man pratar om “bra” kolesterol menar man HDL-kolesterol. Ju högre LDL och lägre HDL desto större chans att drabbas av hjärt- och kärl sjukdomar.
  • Minskning av högt blodtryck: Med högt blodtryck avses här systoliskt blodtryck ≥ 140 mm Hg och/eller diastoliskt blodtryck ≥ 90 mm Hg. Högt blodtryck är sannolikt en följd av en mängd samverkande faktorer där levnadsvanor såsom kost och fysisk inaktivitet är två betydande. TpR® motiverar dig till att bli mer fysiskt aktiv och ökar förutsättningarna för ett optimalt blodtryck. Under TpR® träningspass aktiveras stora muskelgrupper och då stiger normalt det systoliska blodtrycket under själva arbetet. Det diastoliska trycket förblir oförändrat (eller ökar lite). Efter träningen sjunker blodtrycket under de närmaste timmarna med upp till 10–20 mm Hg, jämfört med personens normala blodtryck i vila. Det finns studier som visat att regelbunden träning på lång sikt sänker både systoliskt och diastoliskt blodtryck.
  • Sänkt stress-upplevelse: Stressexponering kan bidra till kroppslig ohälsa. Träning kan förebygga utvecklingen av trötthet/utmattning till följd av stress. Ett antal studier visar att regelbunden träning fungerar som buffert mot stress hos vissa individer. TpR® hjälper dig att träna på ett enkelt sätt som inte tar för mycket tid.

Utvärdera din fallrisk

Bakgrund

Testet heter “Time up and go” och är ett test som bedömer din fallrisk.

Vad behöver jag?

En uppmätt sträcka på 3 meter, ett tidtagarur och en stol. Senare i testet behöver du ett glas med vatten.

Instruktioner

Från sittandes position ska du ställa dig upp, gå en sträcka på 3 meter, vända runt, gå tillbaka och sätta dig ner. Du startar tiden i början du då sitter och tills att du efter gångsträckan sitter ner igen.  Målet är att klara av detta under 10 sekunder. Du ska sedan upprepa samma sak igen fast med ett glas vatten i handen. Målsättning är att det inte får skilja mer än 4,5 sekunder utan och med vattenglaset i handen.

Utvärdering

Har du frågor angående träningsprogram eller behöver du hjälp med att utvärdera resultatet kontakta oss på Träning på Recept®. 

Prova ett träningspass

Testa din benstyrka - För seniorer

Bakgrund

Testet heter “30 sekunder chair stand test” och bedömer din benstyrka.

Vad behöver jag?

Du behöver ett tidtagarur och en stol.

Instruktioner

Du ska göra så många uppresningar från sittandes du kan på 30 sekunder. Du får inte använda händerna som stöd och hjälp.  När 30 sekunder har gått jämför du ditt resultat med tabellen till vänster.

Utvärdering

Har du frågor angående träningsprogram eller behöver du hjälp med att utvärdera resultatet kontakta oss på Träning på Recept®. 

Prova ett träningspass

Testa din balans - För seniorer

Bakgrund

I filmen till vänster visar Leg. sjukgymnast Ulrika tre olika balanstest.

Vad behöver jag?

Du behöver endast ett tidtagarur och en stol.

Instruktioner

I filmen visar Leg. Sjukgymnast Ulrika Aasa tre olika balanstest. I det första testet står du med fötterna ihop. I det andra testet står du i tandemstående. I det tredje testet står du på ett ben. I samtliga fall ska du starta tiden då du släpper stolen. Målsättningen är att du ska klara av minst 1 minut med fötterna bredvid varandra. I tandemstående är målsättningen minst 30 sekunder. I stående på ett ben är målsättning 10 sekunder på vardera ben.

Utvärdering

Har du frågor angående träningsprogram eller behöver du hjälp med att utvärdera resultatet kontakta oss på Träning på Recept®. 

Prova ett träningspass