Företagshälsovård

Träning på Recept® har träningsvideos för företag och företagshälsovård. Vi erbjuder allt från korta pass för kreativa avbrott i arbetet till längre hälsoträningspass. Med kunskap och lång erfarenhet inom friskvård, sjukvård och ergonomi erbjuder vi unika pass efter era önskemål.

Läs mer

Medicinsk träning för patientgrupper

Träning på Recept® erbjuder träningsvideos för personer som behöver komplettera sin medicinska behandling med träning. Träningen följer FYSS rekommendationer för maximal effekt utifrån rådande kunskapsläge. Med kunskap inom såväl hälso- och sjukvård samt friskvård vill vi underlätta för dem som förskriver aktivitet/träning som del av behandling.

Läs mer

Seniorboende & Äldreomsorg

Träning på Recept® erbjuder träningsvideos för äldre personer som önskar optimera sin kondition, styrka, balans och funktionsförmåga. Träningsvideorna kan genomföras individuellt i hemmet, i grupp på senior-/äldreboenden eller med hjälp av hemtjänst.

Läs mer

Företagshälsovård

Träning på Recept® underlättar för företag/företagshälsovård att främja hälsa genom fysisk aktivitet. Våra träningsvideos leds av läkare, fysioterapeuter och ergonomer, finns i olika längd, varierande intensitetsgrad och med olika fokus. De korta passen, ”paus-gympa”, kan användas som kreativa avbrott genom enkla rörelser. De kan göra skillnad – både för kropp och för gemenskap. Vår målsättning med dessa pass är att hjälpa er minska stillasittandet, möjliggöra effektiva rörelser och öka blodcirkulationen under arbetsveckan. Eftersom vi har kunskap inom både friskvård, det medicinska området och ergonomi kan vi även skräddarsy pass om ni har önskemål om specifika motiverande, förebyggande eller pulshöjande övningar, tex med fokus på att öka cirkulation i vissa muskelgrupper, eller stärka viktiga hållningsmuskler. De längre passen kan utföras individuellt eller i grupp och syftar till förbättrad hälsa genom att på motiverande sätt öka kondition, styrka och rörlighet. Passen finns i olika intensitetsgrad, har varierande rörelser och kan genomföras på en tid och plats som passar varje individ. De har utvärderats av såväl personer utan besvär som patienter med långvarig smärta.

Medicinsk träning till patientgrupper

Träning på Recept® underlättar för personer som önskar optimera sin behandling, fysiska förmåga och hälsa genom fysisk träning. Vår målsättning med dessa träningsvideor är att hjälpa medicinsk personal att minska stillasittandet, möjliggöra effektiv träning och öka funktionsförmågan hos sina patienter när detta behövs som en del i den medicinska behandlingen. I det motiverande samtalet träffar man som medicinsk personal ofta klienter som är medvetna om att de är för lite fysiskt aktiva och antigen överväger börja träna, fattat beslut om att börja träna eller försöker. Vanligt är dock att man inte har tid, möjlighet, vet hur man ska göra eller oroar sig för risksituationer. Då kan man börja med TpRs träningsvideor som eftersträvar att träningspassen både ska ge kunskap om kroppen, rörelseglädje och stimulera till en önskan om att ytterligare förbättrad funktionsförmåga. Det vill säga väcka-, eller vidareutveckla ett träningsintresse och kunna göras närhelst det passar. Våra träningsvideos leds av läkare och fysioterapeuter, följer FYSS rekommendationer gällande träningsinnehåll när man har en viss sjukdom, finns i olika längd och i varierande intensitetsnivåer. Läkarna och fysioterapeuterna har lång erfarenhet som instruktörer och är vana att leda och inspirera träning för personer i alla åldrar och med olika sjukdomar med sin träning. Övningarna är noggrant utvalda övningar och guidas både muntligt och praktiskt av den digitala instruktören. Alla övningar presenteras på ett enkelt, pedagogiskt och detaljerat sätt för att största effekt och säkerhet ska uppnås.

Kontakt

Seniorboende och Äldreomsorg

Träning på Recept® underlättar för äldre personer som önskar optimera sin hälsa genom fysisk träning. Vår målsättning med dessa träningsvideor är att hjälpa till att minska stillasittandet, möjliggöra effektiva rörelser och öka funktionsförmågan. Vi eftersträvar att träningspassen ska ge både kunskap om kroppen, rörelseglädje och stimulera till en önskan om att ytterligare förbättra sin funktionsförmåga. Det vill säga väcka-, eller vidareutveckla ett träningsintresse. Våra träningsvideos leds av läkare och fysioterapeuter, finns i olika längd, varierande intensitetsgrad och med olika fokus. Läkarna och fysioterapeuterna har lång erfarenhet som instruktörer och är vana att leda och inspirera träning för personer i alla åldrar och med olika mål med sin träning. Träningen sker på ett säkert sätt tack vare att träningsprogrammen finns i olika nivåer, allt från sittande träning till program där man kan förflytta sig från stående ner på golvet. Övningarna är noggrant utvalda övningar och guidas både muntligt och praktiskt av den digitala instruktören. Alla övningar presenteras på ett enkelt, pedagogiskt och detaljerat sätt för att största effekt och säkerhet ska uppnås. Eftersom vi har kunskap inom både friskvård och det medicinska området kan vi även skräddarsy pass om ni har specifika önskemål. Träningen kan ske individuellt eller i grupp på olika typer av boenden. TpRs gruppträning leder till mer aktiva och glada gäster utan att det tar extra tid och energi från personalen.