Översikt

 • Pris och tillgång: 149kr/ månad. Ingen bindningstid.
 • Träningspass längd:  23-35 min
 • Antal träningspass: 16 st
 • Nivåer: Finns två träningsnivåer
 • Redskap: Träningspass med och utan redskap
 • Vid köp har du tillgång till ditt träningsprogram via egen inloggning på hemsidan

Parkinsons sjukdom

TpR®- Parkinsons sjukdom: Fysisk träning som del av behandlingen

 

Fysiska aktiviteter påverkar inte sjukdomsförloppet vid Parkinsons sjukdom, men kan förbättra motorik och vardagsfunktionen samt leda till ett förbättrat allmäntillstånd. I vetenskapliga studier framgår att du som fått Parkinsons sjukdom främst bör träna konditions- och uthållighetsträning.

 

TpR- Träning på Recept® erbjuder ingen medicinsk rådgivning. Om du är osäker rådgör med din läkare

Målsättning

Målsättningen med TPR® Träningsprogram för Parkinson-diagnos är att stärka din kropp och förbättra din kondition samtidigt som du:

Förbättrar motorik och vardagsfunktion

Minskar risken för fallskador samt förbättrar allmäntillståndet.

Optimerar hållningen

Innehåll

I ditt träningsprogram för Parkinsons sjukdom ingår det totalt 16 träningspass. Träningen leds av instruktörer som antingen är läkare eller fysioterapeuter. Tillsammans med instruktören utför du de specifika övningarna. Övningarna i träningspassen är framtagna för att hjälpa dig minska Parkinson-specifika besvär.

Köp nu 149kr/ månad

Träningsdos

För att följa riktlinjerna för träning under parkinsons sjukdom ska du träna 4 gånger per vecka med ett av träningspassen. Men lyssna på dagsformen och anpassa träningen efter den.

Träningspassen

Träningsfilmerna är framtagna av läkare och fysioterapeuter för att ge dig maximal träningseffekt och resultat. Du får vid köp tillgång till dina träningsfilmer via egen inloggning på hemsidan.

Support

Vi på TpR® är tillgängliga för frågor när du önskar. Ställ din fråga via vår epost och vi svarar så snabbt vi kan. Vårt fokus är alltid på just dig. Klicka HÄR för att ställa en fråga till en av våra läkare och fysioterapeuter.

Vårt fokus är att du får den träning du behöver för att må bra

“Jag bor på glesbygden och har tidigare haft svårt att hitta rätt träning för mig med Parkinsons sjukdom. Men jag vill nu tacka er för att ni ger mig den träningen som jag behöver utan att jag behöver åka iväg långa sträckor! Mår bättre både psykiskt och fysiskt”

Lars, 69 år

Allmän hälsa påverkas av träning

Kroppen är ”byggd” för rörelse och alla kroppens system fungerar bättre om vi rör oss. Den allmänna rekommendationen är att vuxna från 18 år och uppåt bör vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet räcker det med minst 75 minuter per vecka. Träning av måttlig och hög intensitet kan även kombineras och du bör sprida ut träningen över flera av veckans dagar. Och tränar du mer är gynnar det hälsan ännu mer! Vill du träna mer kan du göra detta genom att öka antingen träningsintensiteten eller hur länge du är tränar – eller bådadera. Du bör alltså träna så mycket som din Parkinson tillåter.

Påverkar träningen din sjukdom? Eller vad är viktigt för dig?

Parkinsons sjukdom karakteriseras allmänt av rörelsefattigdom. Att träna påverkar inte sjukdomsförloppet men är otroligt viktigt för att bibehålla din fysiska förmåga, förbättra din hållning och vardagsfunktion samt minska risken för fallskador. Att du tränar och rör på dig är alltså av största vikt och ska påbörjas direkt du fått din diagnos. Bäst för dig är om du både rör dig allmänt (tex promenader) och tränar specifikt. Studier har visat att konditions- och uthållighetsträning är viktigt, men styrketräning kan också ingå – även om effekterna ännu inte så mycket beskrivna i forskningsstudier.

TpR® träningspass består till största delen av konditionsträning blandat med övningar för muskelstyrka och uthållighet, rörlighet, hållningsövningar och balans. Det är viktigt att tänka på att träningsdos hela tiden bör anpassas till dina förutsättningar och kan ökas successivt för bästa effekt.

Målsättningen med TpR® träningsprogram för dig med Parkinson-diagnos

Målsättning med TpR® Parkinson-program är att stödja dig som kommit igång med träning efter att ha fått din Parkinsondiagnos och som behöver vidmakthålla din tränings- och kapacitetsnivå, förbättra din motorik, vardagsfunktion och ditt allmäntillstånd.

Programmens upplägg bygger på evidensbaserad träning.

Vad är Parkinsons sjukdom?

Parkinsons sjukdom karakteriseras av kroppslig stelhet, rörelsefattigdom och skakningar. Ofta kommer symtomen smygande. Skakningar är det vanligaste debutsymtomet. Du kan också ha startsvårigheter när du ska gå eller svårt att byta riktning när du går. Steglängden är ofta kort. Med sjukdomen följer också en förändrad kroppshållning: Huvudet skjuts framåt, ryggen kroknar, skulderbladen förskjuts i sidled och skuldrorna skjuts framåt, överarmen roteras inåt. Gällande gången ändras den ofta till att man går med böjda höfter, minskade medsvängningar i armarna och kroppstyngden mer framåt. Att kroppstyngden är mer framåt innebär att det är lätt att falla framåt.

Diagnosen är baserad på klinisk undersökning där många faktorer undersöks.

Behandlingen är en kombination av medicinsk behandling och träning. Det finns även fall där neurokirurgisk behandling med djup hjärnstimulering har utförts. Medicinerna riktar in sig på att påverka hjärnans funktion. Träningen bör inbegripa övningar som ökar den fysiska förmågan. Eftersom rörelsefattigdomen leder till muskulär inaktivitet försämras förmågan lättare. Träning för en allmän ökning av fysisk förmåga är viktigt. Det är tillika viktigt att inkludera övningar som bibehåller/förbättrar kroppens rörlighet. Gångträning är också en viktig del av träningen.

Effekter av TpR® Parkinson-program

Ökad aktivitetsnivå
Symptomen som Parkinsons sjukdom medför ofta att aktivitetsnivån sjunker. TpR® träningsprogram kan, förutom att stödja dig som vill bibehålla din fysiska förmåga, förbättra din motorik och vardagsfunktion samt leda till ett förbättrat allmäntillstånd.

Tänk på att det kan finnas allmänna kontraindikationer för fysisk träning.
Specifika kontraindikationer för dig som har Parkinsons sjukdom föreligger inte. Men, eftersom det TpR® träningspass inkluderar muskelträning kan kontraindikationer av hjärt-lungnatur föreligga. Därför bör du besöka medicinsk personal inför träningsstart så de kan kontrollera att TpR® träningspass ligger på rätt nivå för dig, följa hur träningsnivån fungerar och om du når dina långsiktiga och mer övergripande mål. Om du har andra sjukdomar kanske dessa kräver medicinsk kontroll.

Kontraindikationer för fysisk aktivitet

Absoluta kontraindikationer

 • Instabil kranskärlssjukdom
 • Okontrollerad hjärtarytmi som medför symptom eller påverkad hemodynamik
 • Symptomgivande, svår aortastenos
 • Okontrollerad symptomgivande hjärtsvikt
 • Akut lungemboli
 • Akut myokardit eller perikardit
 • Misstänkt eller känd aortadissektion
 • Akut systemisk infektion, inkluderande feber, muskelvärk, svullna lymfkörtlar
 • Kraftigt förhöjt blodtryck; >200/115 mm Hg systoliskt/diastoliskt tryck

Relativa kontraindikationer

 • Måttlig aortastenos
 • Elektrolytrubbningar (hypokalemi, hypomagnesemi)
 • Uttalad hypertoni (över grad 3), d.v.s systoliskt blodtryck >180 mm Hg och dyastoliskt blodtryck >110 mm Hg i vila, men under 200/115 mm Hg
 • Takyarytmi eller bradyarytmi (om ej frisk idrottare)
 • Höggradigt AV-block
 • Kammaraneurysm
 • Kardiomyopatier, eller andra utflödesobstruktioner
 • Neuromuskulära, muskuloskeletala eller reumatiska sjukdomar, som kan förvärras av fysisk aktivitet
 • Okontrollerad metabol sjukdom (diabetes mellitus, tyreotoxikos eller myxödem)
 • Kronisk infektiös sjukdom (mononukleos, hepatit, aids)
 • Mental eller fysisk nedsättning, som leder till oförmåga att vara fysisk aktiv på adekvat nivå.

REFERENS:
Fyss 2017-fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling