Kan man träna med fibromyalgi?

Svaret är JA, att träna är gynnsamt för dig som har långvarig smärta. Men du bör bygga upp din kropps tålighet långsamt och stadigt. Med detta i minnet uppmuntrade en erfaren sjukgymnast med mer än 30 års erfarenhet av patienter med långvarig smärta sina patienter att träna med TpRs hälsoträningsprogram. Träning som del av behandling är mycket effektivt om den anpassas till aktuellt smärttillstånd och inte generaliseras. För att utvärdera effekten av träning på denna patientgrupp gjorde sjukgymnasten tillsammans med kollegor en vetenskaplig studie.

Vad är fibromyalgi? Vilka symtom är vanliga?

De som har fått diagnosen fibromyalgi har långvarig, utbredd smärta, ömhet, sömnstörning och trötthet. Själva ordet fibromyalgi betyder värk i muskler och bindväv. Smärtupplevelsen hos en person med fibromyalgi påverkas av att det centrala nervsystemet har blivit smärtöverkänslig (sensitiserat) och kan tolka vissa av kroppens vanliga signaler som smärta (ett halsband som ligger mot nacken kan göra ont, kläder kan skava och beröring göra ont). Samtidigt som nervsystemet har en ökad känslighet fungerar kroppens egna smärthämmande system inte så väl som tidigare. Likaså kan det hos vissa personer vara obalans i kroppens hormonella system, brist på serotonin eller finnas en avvikande profil av vissa inflammatoriska ämnen i kroppen. Tidigare trodde man att främst kvinnor fick fibromyalgi men mörkertalet gällande män verkar vara stort. Varför vissa personer utvecklar fibromyalgi vet man inte, men långvarig lokal smärta är den största riskfaktorn för att utveckla sjukdomen. Smärtan kvarstår och sprider sig trots att det inte längre finns något fel i vävnaderna där man hade ont från början.

Gemensamt för alla patienter med långvarig smärta som kom till den här sjukgymnasten var att de trodde/hade strategin att vila för att undvika smärtan. Det är ju ganska naturligt – men om man vilar länge blir man stel, får nedsatt prestationsförmåga, styrka och kondition. Detta kan leda till att nervsystemet blir ännu mer känsligt. Det är mycket lätt att hamna i en nedåtgående spiral. Faktum är att när man har fibromyalgi är det viktigt att man undviker inaktivitet och bryter den negativa spiralen.

Träning på Recept TpR Träningsintro

Vad är viktigt att tänka på?

Men, det är viktigt för en patient med långvarig smärta att alltid utgå från sin egen nivå och sina egna förutsättningar. TpR erbjuder därför träning på olika nivåer, med olika längd och med olika innehåll. Patienterna i studien vittnade om att just detta var viktigt. En annan förutsättning för att lyckas är att börja träningen lugnt och försiktigt. Några av dem startade med träning 10 minuter två gånger per dag och då var det andra passet ett program med enkla och avslappnande rörlighetsövningar. Efter åtta veckor hade de förbättrat såväl styrka som kondition och upplevde alla en ökad funktionsförmåga. Några rapporterade också om bättre sömn. Smärtnivåerna hade inte ökat – men stödet från sin sjukgymnast behövde de. Känner du igen dig? Träna med TpR och få stöd från våra erfarna läkare och fysioterapeuter som leder träningen.

LÄS ÄVEN

Skillnaden mellan muskelsmärta och nervsmärta

| Allmänt | No Comments
För den som drabbas av smärta kan det vara svårt att själv bedöma om det är smärta från en muskel eller smärta orsakad av en skada på nervsystemet (t.ex ischiassmärta…

Bålstabilitet

| Träning | No Comments
En stark och rörlig bål och rygg   Den motoriska kontrollen av djupa och ytliga rygg-och bålmuskler är förutsättningen för att uppnå en god bålstabilitet. De djupa, mer lednära, ryggmusklerna…

Träning för optimal axelfunktion

| Rehab, Träning | No Comments
Träning på Recept® - Optimal axelfunktion   För att rörelser i axelleden ska kunna ske utan smärta eller ”klickande ljud” måste ledkulan hållas centrerad inne i ledhålan under armrörelsen. Samtidigt…

Träna och aktivera dina sätesmuskler

| Träning | No Comments
Både sätesmuskler (Gluteus maximus, GM) och muskler på baksida lår (Hamstrings, Ham) har som uppgift att sträcka i höftleden. Ham har också som uppgift att böja och styra rörelserna i…