Biverkningar under behandling av cancer

Det är vanligt med trötthet under pågående cancerbehandling; det har rapporterats att mellan 50 till 90% upplever ökad trötthet under sin sjukdom och behandling. Tröttheten är stark och den kan upplevas som utmattning vilken inte försvinner hur mycket man än vilar och sover. Den kroniska tröttheten kan bero på flera olika orsaker, därför är det inte alltid helt klart varför man som cancersjuk känner sig trött. Men om man diskuterar tröttheten med vårdpersonalen kan de hjälpa till att komma fram till varför man är trött och hur man ev. kan lindra den med hjälp av olika läkemedel. Exempel på faktorer som ger trötthet är själva cancerbehandling, men även faktorer såsom annan medicinering, anemi, viktnedgång och minskad aptit, förändringar i ämnesomsättningen, stress, andfåddhet, smärtor och eventuell inflammation, osäkerhet och rädsla. Det är viktigt att komma ihåg att även om det inte finns någon enskild medicinsk behandling tillgänglig, kan tröttheten alltid lindras något – men det är viktigt att identifiera sin ”i den faktiska situationen” egna förmåga, sin egen oförmåga och vilka ens egna krafter är. Det är också viktigt att känna till vilka faktorer som i studier visat sig kunna påverka tröttheten. En av dessa faktorer är fysisk aktivitet/träning – helt enkelt att motionera (men lagom och på rätt sätt).

Hur ska man träna för att minska biverkningarna?

Motion är faktiskt en viktig del av välbefinnande hos såväl friska som dem som har en cancerdiagnos. Det har visat sig att ju snabbare du börjar motionera efter att du fått behandling, desto snabbare kommer också rehabiliteringen i gång. Fysisk aktivitet och lätt motion ökar muskelstyrkan och ger energi.  Du får dock inte anstränga din kropp med alltför tung motion, eftersom sjukdomen och behandlingen också belastar kroppen. Efter cancerbehandlingen är det bra att börja med t.ex. promenader och kortare träningspass som finns i ditt TpR® program. Du kommer snabbt att märka motionens gynnsamma effekt. Humöret blir bättre, vilket beror på att motion höjer endorfinnivån i kroppen (hormon som frisätts vid träning och som gör en på bra humör). Endorfin ger en känsla av välbehag och har en smärtstillande effekt.

Varför blir man illamående – Vad kan jag göra?

Illamående hör till de vanligaste biverkningarna som cytostatikabehandlingen ger. Hur illamående man blir beror både på vilket läkemedel man tar och på dess dos. Illamående kan yttra sig som kräkningar som uppkommer några timmar efter behandlingen eller som en långvarig ”äckelkänsla” som kan fortsätta i 2-4 dygn. Den moderna profylaktiska läkemedelsbehandlingen har dock minskat risken för illamående och lindrat symtomen betydligt. Precis som vid trötthetskänsla kan fysisk aktivitet göra att man mår mindre illa. Man bör också undvika att sitta still för mycket. Viktigt att komma ihåg är dock att under tiden med illamående har man en ökad känslighet i kroppens olika system och det kan därför vara bra att dela upp aktiviteten i små korta doser och röra sig lite lugnare och mjukare för att hitta den dagsaktuella balansen mellan aktivitet och vila. I dessa perioder är det viktigt att din träning inte blir en belastning och ytterligare ett krav, utan istället underlättar tiden som du tar dig igenom olika behandlingar. Gällande TpR®-passen kan du fortsätta träna – men kanske dela upp passen så du kör dem i kortare doser. Dvs du är aktiv fler men kortare stunder under dagen. I ditt TpR® program finner du både lugnare aktivitetspass i sittande och liggande vilka du med fördel kan träna med under de dagar du har mer illamående.

LÄS ÄVEN

Prova på ett träningspass för dig som blivit mamma

| Träning | No Comments
Träning för dig som nyligen fått barn Genom forskning vet vi att de flesta med en normal graviditet mår bra av träning efter att de fått barn. Både kroppsligt och…

Träning med gummiband

| Träning | No Comments
Att träna med gummiband är roligt och effektivt! Läs mer här

Balansträning för seniorer

| Träning | No Comments
Att stå och röra sig stabilt för minskad fallrisk Balansträning för seniorer - varför är det viktigt?   När man blir äldre ökar risken för att ramla. Fallolyckor är den…

Rädd för att ramla?

| Träning | No Comments
Rädd för att ramla? Träningens betydelse för rädsla för att ramla och för att faktiskt ramla.   För att räknas som en ”äldre person”måste man ha fyllt 65 år. Visste…